Møter med Follo & NMBU Attac

  Get inspired: TTIP – Trade agreements agains democracy

  21. april 2015
  Samfunnet i Ås – Møterommet, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Whats scary about these four letters? TTIP (Transatlantic Trade and investments partnership) is a hugh free-trade agreement witch is being negotiated behind closed doors between the EU and USA. TTIP will overrule national democracies and make many regulations in e.g healthcare, environmental, food security and working conditions illegal to implement. In similar trade-agreements countries have […]

  TTIP og TISA – handelsavtaler mot demokrati

  15. april 2015
  Waldermayhøy bygde- og kultursenter, Ski
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  EU og USA er godt i gang med forhandlingene om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap. Avtalen, bedre kjent som TTIP, går lengre enn å redusere toll, og vil få konsekvenser for nasjonale reguleringer. Samtidig forhandler Norge om en tjenesteliberaliseringsavtale kjent som TISA. Hva forhandles det egentlig om, og hva kan disse avtalene gjøre med det […]

  PizzaAttac – Innledning om TTIP: Når politikk blir en handelshindring

  27. mars 2014
  Kantina på jordbygningen (IPM) ved NMBU, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  EU og USA forhandler nå fram en ny, svært omfattende frihandelsavtale kalt TTIP for ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’. Avtalen kommer høyst sannsynlig også til å bli relevant for Norge, og Utenriksdepartementet jobber allerede med den. Blir den innført, kommer vi til å kjenne det på kroppen – så hvorfor ikke stille forberedt? Både miljø-, […]

  Årsmøte for Follo & UMB Attac

  10. februar 2014
  Kantina på Sørhellinga, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Sted: Kantina på Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Sørhellinga Follo & UMB Attac vil gjerne ha deg med på årsmøte! Det er åpent for både gamle og nye medlemmer, og er hvor vi blant annet velger delegater til Attacs landsmøte. Med blå-blå regjering i Norge og stadig sterkere angrep på fellesskapet fra finanseliten under den pågående krisa i […]

  Åpent møte om skatteparadis i Ås

  21. november 2013
  Ikke bare Texas, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Vi i Attac Follo/UMB arrangerer en informasjonskveld om det vi og resten av Attac internasjonalt arbeider med: en rettferdig, mer balansert økonomi i verden. Det høres stort og utfordrende ut, men med riktige metoder kan alt forbedres.

  Fremtidskafe – Nye jordbrukere til utdatert jordbrukspolitikk

  24. mai 2013
  Røde Kors-huset, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Framtidskaféen og Follo&UMB Attac inviterer på overskuddsmat og historien om det norske matfatet som den kommer fra.

  På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

  2. februar 2013
  Kantina, Jordfagsbygget (JU104), UMB, Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Lunsjseminar og rapportlansering På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor Med – Ingrid Hjertaker, forfatter av rapporten ”Norge som kreditor” – Luís Bernardo, Attac Portugal – Benedikte Pryneid Hansen, Attac Norge Da den finansielle kollapsen var et faktum økte den rød-grønne regjeringa de offentlige investeringene for å holde økonomien i gang. I […]

  Oppstartsmøte Follo & UMB Attac

  5. september 2012
  Ås stasjon (Galleriet), Ås
  Arrangør(er): Follo & NMBU Attac

  Vil du være med å kaste skatteparadisene ut av Follo og UMB? Kjempe for at Norge ikke skal tjene penger på velferd skutt i Europa gjennom investeringer gjennom oljefondet og bidrag til IMF? Møte andre som er lei av at finansspekulanter tjener milliarder mens offentlige finanser raseres? Follo&UMB skal jobbe for at annen verden ikke […]