Møter med Globaliseringskonferansen 2020

  GK2020: EFTA-MERCOSUR-avtalen: Frihandel eller solidaritet i koronatider?

  6. september 2020
  ,
  Arrangør(er): Attac Norge

  Internasjonalt samarbeid er viktig for å skape fred og stabilitet i verden, men under hvilke grunnprinsipper? Er det handel og marked som skal prioriteres i samarbeidet med en region som har blitt pandemiens episenter? Eller er det miljø, matsikkerhet og demokrati som skal ligge til grunn for våre samarbeid?

  GK2020: Handel og investeringer mot mennesker og miljø

  6. september 2020
  ,
  Arrangør(er): Attac Norge

  Dagens handels- og investeringsavtaler setter storselskapenes interesser foran mennesker og miljø. Lær om hva vi kan gjøre med det på dette møtet.

  GK2020: Globaliseringskritikk i en digital verden – Stordata, teknologiganter og motmakt

  4. september 2020
  Månefisken, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Hvordan har disse teknologigigantene blitt tildelt plass øverst på tronen i samfunnet? Hvordan kan vi ta tilbake demokratisk kontroll i den digitale verdenen? Hva kan vi lære av den globaliseringskritiske bevegelsen på 90-tallet og Occupy-bevegelsen etter finanskrisen? Hvordan mobiliserer vi til en ny bølge av motstand mot slik globalisering, og får gjennomslag?

  GK2020: Krise, demokrati og sosiale bevegelser: Hvor står vi etter Covid-19?

  4. september 2020
  Månefisken, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  I året før koronautbruddet så vi store folkelige bevegelser samle seg mot makta i mange land verden rundt, fra Chile og Brasil til Hong Kong og Libanon. For mange var de en inspirasjon for hverandre, selv om de kjempet selvstendige kamper. Så kom korona. Hvordan påvirker dette oss og hva gjør vi nå?