Møter med Globaliseringskonferansen 2021

  GK2021 | Bolig – Et spekulasjonsobjekt eller hjem?

  21. november 2021
  Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Hvorfor er bolig blitt et spekulasjonsobjekt og hvilke konsekvenser får det globalt?

  GK2021 | IMF og gjeldskriser i sør

  20. november 2021
  Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  IMF står sentralt i verdens internasjonale finansielle samarbeid, men har i stor grad vært dominert av de rike landene og bidratt til å opprettholde en skjev maktfordeling i verdensøkonomien. På bakgrunn av en ny bølge gjeldskriser i det globale sør, samles vi for å diskutere strategier for endring.

  GK2021 | Verdens Sosiale Forum og Attacs Europeiske sommeruniversitet

  20. november 2021
  Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Norges Sosiale Forum og Attac informerer om og mobiliserer til Verdens Sosiale Forum og Attac sitt europeiske sommeruniversitet.

  GK2021 | Ny låt i den handelspolitiske pipa: Hvordan skape åpenhet og demokrati rundt handelsforhandlinger?

  20. november 2021
  Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Partiene som kom seirende ut av Stortingsvalget har alle sagt det må sikres mer åpenhet og demokrati rundt inngåelse av handels- og investeringsavtaler. Hva er nå partienes plan for å sikre dette skiftet?

  GK2021 | Hvordan ta tilbake makta i den digitale økonomien?

  19. november 2021
  Kulturkirken Jakob og DOGA konferansesenter, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Digitaliseringen av samfunnet skjer i en enorm hastighet. Det er informasjonen vi skaper i form av data som gjør denne digitaliseringen mulig. I dag eier kun seks selskaper 70 % av verdens innsamlede data. Hvordan skal vi sikre demokratisk makt over dataene våre – og dermed samfunnsutviklingen?