Møter i Palestinakomiteen

    GK2018: Hvordan skal vi få næringslivet til å følge menneskerettighetene?

    13. oktober 2018
    Globaliseringskonferansen 2018, Hallen 2, DoGA, Oslo
    Arrangør(er): Attac Norge

    Palestinakomiteen og Attac skal se nærmere på hvordan selskaper blir en del av krig og konflikt. Hvordan kan rettferdigheten vinne der hvor næringslivet bryter menneskerettighetene med statenes velsignelse? Her skal vi se på et nytt FN-traktat som skal binde selskaper til menneskerettighetene.