Møter i Radikalt Økonominettverk

    Tid for Tobinskatt

    2. april 2011
    Litteraturhuset, Oslo
    Arrangør(er): Radikalt Økonominettverk

    Radikalt Økonominettverk har invitert Attac til å delta i debatt om Tobinskatt og finanskrisens årsaker. Til debatten kommer: Irene Johansen - stortingspolitiker og medlem av finanskomiteen for Arbeiderpartiet. Sveinung Holien - styremedlem i Attac. Erik Johansen - seksjonsdirektør i Finansnæringens fellesorganisasjon. I tillegg vil Rune Skarstein fra NTNU holde foredrag om finanskrisens bakgrunn. Kjetil Abildsnes [...]