Møter med Folkeaksjonen mot TISA

  GK2018: Teknologigigantene og oss – Demokrati i den digitale økonomien (Telt Talks)

  13. oktober 2018
  Globaliseringskonferansen 2018, Telt, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Vi ønsker å se på regulering av teknologigiganter som Facebook, Google, Amazon og Apple for å styrke konkurranse, personvern og offentlige tjenester. Vi ønsker også å se hvordan offentlig eierskap til data, nasjonale plattformer for infrastruktur, og åpne standarder kan bidra til rettferdig teknologisk utvikling, demokratisering, og redusere avhengigheten vår til de store gigantene.

  Storebror ser deg: Personvern som vare eller rettighet?

  13. mars 2018
  Café Vespa & Humla, Oslo
  Arrangør(er): Folkeaksjonen mot TISA

  Ville du gitt fra deg informasjon om dine interesser og vaner, din helsetilstand, hvem familien din og vennene dine er og hvor du til enhver tid befinner deg til en fremmed? Data om oss produseres hele tiden når vi bruker smarttelefoner og en mengde andre produkter og tjenester som er koblet til internett. Disse personlige […]

  TISA Reading Room: OSLO

  30. november 2017
  Jernbanetorget, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  I vårt TISA Reading Room kan du lese de lekkede TISA-dokumentene og få innsikt i konsekvensene av avtalen!

  Hvordan truer TiSA menneskeretten til helse?

  28. august 2017
  Dattera til Hagen, Oslo
  Arrangør(er): Folkeaksjonen mot TISA

  Handelsgruppa i Attac og Folkeaksjonen mot TiSA arrangerer i høst en møteserie og studiesirkel om TiSA. Møtene vil både gi en innføring i TiSAs regelverk og gå dypere inn på hvilke konsekvenser avtalen vil få for ulike samfunnsområder. På det første møtet vil vi se spesielt på TiSAs konsekvenser for helse og for de offentlige helsetjenestene.

  Handel for folk: Våre alternativer til TISA

  31. mars 2017
  Tøyengata Bodega, Oslo
  Arrangør(er): Attac Oslo og omegn

  Hva er alternativene til dagens nyliberale handelsregime? Åpent møte med innledninger og debatt.

  TTIP på dødsleiet: Hva med TISA?

  16. september 2016
  Dattera til Hagen, Oslo
  Arrangør(er): Attac Norge

  Er TTIP i ferd med å havarere – eller er det kun en avledningsmanøver for å snike gjennom de andre avtalene i stillhet?