Møter med Kirkens Nødhjelp

  Fra utslippskutt til utfasing

  12. august 2024
  Arendal kultur- og rådhus, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  På Arendalsuka løfter vi debatten om utfasing av fossilt brennstoff.

  Kan vi løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa?

  16. august 2023
  Den Lille Andeunge, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Hva er egentlig sammenhengene mellom klimaendringene, global finansiering og gjeldsutfordringene? Hvordan kan vi sikre at lavinntektsland har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak? Hvordan kan rike land opprettholde sine forpliktelser om økt klimafinansiering uten at dette øker gjeldsnivået?

  Skattetriksing på 1-2-3

  14. august 2023
  Den Lille Andeunge, Arendal
  Arrangør(er): Arendalsuka

  Kan en skattekonvensjon i FN sette en stopper for skattetriksing?