Møter med Le Monde Diplomatique

  Høyrepolitikk for all framtid?

  17. september 2014
  Kulturhuset, Oslo
  Arrangør(er): Le Monde Diplomatique

  I all hemmelighet forhandler nå 50 land om en ny internasjonal handelsavtale for tjenester (TISA). Ut fra det vi vet fra lekkede dokumenter og tidligere avtaler (særlig GATS), vil TISA kunne få store konsekvenser for offentlige tjenester, finansregulering, miljø og arbeidsrett. Utenlandske og innenlandske private aktører vil ha krav på samme vilkår som offentlige tjenester […]

  Handel & hemmelighold: TTIP-avtalen

  18. juni 2014
  Kulturhuset, Oslo
  Arrangør(er): Handelskampanjen

  Rapportlansering og debatt om TTIP. Er frihandelsavtalen demokratiets solnedgang?