Møter med Marea Granate

    Mot sosiale kutt: Solidaritet med spanske arbeidere og arbeidsløse

    22. mars 2014
    Arrangør(er): Attac Norge

    Møt opp på Youngstorget 22. mars kl. 14.00! EUs kuttpolitikk og tap av tilkjempede sosiale rettigheter har tvunget spanjoler til å emigrere til Norge. «Vi drar ikke, de kaster oss ut!», sier de sosiale bevegelsene i Spania. Over 20 prosent av Spanias befolkning lever i fattigdom, og Røde Kors har kalt situasjonen i Europa den […]