Møter med Norsk Folkehjelp

    Hvordan sikrer vi en rettferdig omstilling for alle?

    15. august 2023
    Den Lille Andeunge, Arendal
    Arrangør(er): Arendalsuka

    Hvordan kan vi sikre at grønne investeringer ikke kommer i konflikt med demokratiske beslutningsprosesser, menneskerettigheter og urfolksrettigheter? Hvilke virkemidler fører til økt konflikt og hvilke kan vi bruke for å sikre en rettferdig omstilling?