Møter med Redd Barna

    Kan vi løse klimakrisa uten å løse gjeldskrisa?

    16. august 2023
    Den Lille Andeunge, Arendal
    Arrangør(er): Arendalsuka

    Hva er egentlig sammenhengene mellom klimaendringene, global finansiering og gjeldsutfordringene? Hvordan kan vi sikre at lavinntektsland har økonomisk handlingsrom til å gjennomføre klimatiltak? Hvordan kan rike land opprettholde sine forpliktelser om økt klimafinansiering uten at dette øker gjeldsnivået?