Møter med Sosialistisk Venstreparti

    Green Mountain: Gull og grønne skoger?

    28. mars 2023
    Folk i Storgata, Oslo,
    Arrangør(er): Attac Norge

    Arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering inviterer til faglig påfyll sammen med en representant fra SVs stortingsgruppe