Konferanse: Nøkler til krisa i Europa

15. november – 16. november

Hele dagen

Teatersalen BUL

[pl_buttongroup]
Program
Fest
Forhåndspåmelding
Reisedekning
[/pl_buttongroup]

finanskrise – gjeldskrise – sosial krise – politisk krise

Velferdsstater undergraves i hele Europa, demokratiet forvitrer, mens arbeidsløsheten og fattigdommen vokser i rekordfart.

Konferanse: Nøkler til krisa i Europa
Håp og løsninger finnes i motkreftene fra fagbevegelse, sosiale bevegelser og folkelige protestbevegelser. Møt aktivister fra Spania, Portugal og Storbritannia, hør om deres kamp for verdighet og rettigheter i krisetider, og lær mer om de alternative veiene ut av krisa.

Program

FREDAG

Nesten én av fire ungdommer i Europa er arbeidsløse. Trygghet og velferd er noe som tilhører fortiden, for nå skal banker og finansnæring reddes. ”Nøkler til krisa” er Attacs konferanse om situasjonen i Europa. Vi har invitert de største og viktigste sosiale bevegelsene til å fortelle oss om deres hverdag, deres kamp, og deres nøkler til et alternativt Europa.

Ungdom over hele Europa kjemper for sin egen generasjons framtid. Dag én av konferansen er til ungdommen. Plattformen for de gjeldsrammede og Ungdom uten Framtid har begge vokst ut av indignados-protestene i 2011, og organiserer mennesker over hele Spania. Gjennom eksempler fra deres arbeid mot boligutkastelser og arbeidsløshet forteller de om hvordan ungdom rammes av EUs innstrammingspolitikk, og hva slags politikk de mener kan snu den fastlåste situasjonen i Europa. UK Uncut kommer og forteller om hvordan de har fått hundretusenvis av briter ut på gatane i protester mot velferdskutt og skattefusk.

09.00-09.30: Registrering og kaffe

09.30-10.00: Fra finanskrise til velferdskrise

Hva er de viktigste årsakene til dagens krise? Hva er euroens rolle? Hvordan virker EUs medisin?
Innledning fra Ali Esbati, Manifest senter for samfunnsanalyse.

Spansk formiddag:
Nye sosiale bevegelser vokser fram i Spania. Hvordan arbeider de, og hva er deres krav?

Spania er et av landene hvor EUs innstrammingspolitikk har rammet mennesker hardest. Banker og finansnæring blir reddet. Tryggheten i arbeidslivet er borte, og hundretusenvis kastes ut av hjemmene sine. Samtidig er de sosiale bevegelsene i Spania sterkere enn noensinne.

10.00-10.30: Gjeld, bolig og bank i Spania

En av initiativtakerne bak de første protestene i Spania, Francisco Jurado, kommer og forteller om forløpet til gjeldskrisa i det spanske boligmarkedet. Jurado er jurist og har arbeidet med søksmål mot de spanske bankene som forårsaket det økonomiske sammenbruddet i Spania gjennom organisasjonen #OpEuribor.

10.30 – 10.45: Pause

10.45 – 11.15: Plattformen for de gjeldsrammede

De fleste som følger situasjonen i Europa kjenner til Los Indignados. Men færre kjenner til de bevegelsene som har vokst ut av protestene fra 2011. En av disse er Plattformen for de gjeldsrammede (PAH). PAH springer ut fra kampen mot husutkastelser i Spania, og har de siste to årene blitt en av de mest markante aktørene i Spania. Siden starten har PAH stanset over 750 utkastelser, og har hjulpet 700 personer ti å få nye hjem. De tilbyr rådgivning til mennesker som er truet med utkastelse, og jobber for viktige lovendringer. Spanske myndigheter har allerede etablert en statlig bostøtte for ungdom. Mange delstater har annerkjent retten til å bo, og noen delstater har vedtatt å stanse alle utkastelser. Hvert år blir om lag 300.000 mennesker kastet ut av hjemmene sine i Spania.

Plattformen for de gjeldsrammede er aktive i 17 byer i Spania, og har circa 60 virksomme grupper. De vil fortelle om sin kamp og sin hverdag – og hvordan de mener Europa kan komme seg ut av den økonomiske krisa som rammer så hardt.

11.15-11.45: Ungdom uten framtid

Mer enn annenhver spanjol under 25 år er arbeidsløs. EUs innstrammingspolitikk redder banker og finansnæring, samtidig som den raserer tryggheten og rettighetene til vanlige arbeidstakere.

Ungdom uten Framtid er en grasrotsorganisasjon som har vokst ut av indignados-protestene i Spania i 2011. De kjemper for sin egen generasjons livsvilkår i et arbeidsliv hvor det har blitt lettere å sparke folk, hvor midlertidigheten regjerer, og lønna raser til bunns.

I dag er Ungdom uten Framtid en av de mest slagkraftige sosiale bevegelsene i Spania. Her forteller de om sin hverdag, og sine løsninger for et alternativt Europa.

11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.15: AlterSummit

AlterSummit er et samarbeidsforum for fagbevegelse og sosiale bevegelser for et annet Europa. Over 200 organisasjoner har tilsluttet seg AlterSummit-manifestet. Idar Heller fra Attac Norge gir en introduksjon til samarbeidet, manifestet og hvorfor det er viktig.

13.15-14.00: Velferdskutt og skatteflukt i Storbritannia

I Storbritannia opplever folk noen av de hardeste velferdskuttene i Europa. UK Uncut er en grasrotsbevegelse som har fått hundretusenvis av briter ut på gatene for å protestere mot kuttene. Kom til Attacs konferanse ”Nøkler til krisa” og hør om deres arbeid!

Noen uker etter at Storbrittanias finansminister hadde annonsert de største velferdskuttene siden depresjonen på 20-tallet, samlet en gruppe demonstranter seg i lokalene til telefoniselskapet Vodafone i London. Protesten var en spontan reaksjon mot et selskap som bruker skatteparadis for å snyte på skatten. Tre dager senere hadde over tretti Vodafone-filialer opplevd det samme. UK Uncut var født, og skulle vise seg å bli Nord-Europas sterkeste stemme mot kuttpolitikken i EU.

UK Uncut har endret debattklimaet i Storbritannia, og skattesvindel er nå øverst på dagsorden.

14.00-14.15 Pause

14.15-16.30:Paneldebatt: Ungdom, krise og Norges rolle

I panelet: Eskil Pedersen, leder i AUF, Anna Tresse, nestleder i SU, Astrid-Therese Theisen fra KrFU, Maria Güthner, nestleder Unge Høyre og Johnny Håkvik leder i Industri Energi Ungdom.
Møteleder: Nina Skranefjell, styreleder i Norges Sosiale Forum

LØRDAG

10.00-10.30: På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

Vi får ofte høre at Norge ikke er påvirket av krisa, men sannheten er krisa har vinnere og tapere. Norge er kreditor til de gjeldskriselandene i Sør-Europa. Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge, innleder om rapporten «Norge som kreditor» og hvordan vi kan føre en solidarisk politikk for landene i Sør-Europa.

10.30-11.00: På den andre siden av finanskrisa – Tysklands «mirakel»

Tyskland er også blant finanskrisas vinnere, men ikke alle er vinnere i Tysklands «mirakel».

Samfunnsøkonom Rune Skarstein, fra NTNU, innleder om Tysklands økonomiske politikk, situasjonen for arbeidere i Tyskland, samt hvordan Tysklands politikk påvirker konkurranseforholdet i Europa.

11. 15-11.30 Pause

11.30-12.30: På den gale siden av finanskrisa – Hva skjedde i Portugal

Ungdomsledigheten i Portugal ligger på 40 %. Mariana Mortágua vil fortelle om det som i tillegg til å være en dyp økonomisk krise, også er en politisk krise.

Mariana Mortagua er talsmann for partiet Bloco de Esquerda , doktorgradstipendiat i økonomi ved SOAS i London og styremedlem i Attac Portugal.

12.30-13.30: Lunsj

13.30 – 15.00:Paneldebatt: Hva er Norges rolle i krisa?

Har Norge et ansvar som kreditor til de kriserammede landene? Er det greitt at vi tjener penger på det? Kan vi føre en solidarisk politikk? Bør vi slette gjeld?
I panelet: Stein Reegård (sjefsøkonom i LO), Bent Sofus Tranøy (førsteamenuensis ved Høgskolen i Hedmark og Markedshøyskolen og en del av finanskriseutvalget, Kjetil Wiedswang, kommentator i Dagens Næringsliv og Mariana Mortágua.
Ordstyrer: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge

FEST OG KONSERT

Lørdag kveld inviterer vi alle venner av Attac på fest og konsert på Kulturhuset på Youngstorget.

Forhåndspåmelding:

Reisedekning

Attac-medlemmer andre steder i landet kan søke om reisedekning for å få komme på konferansen. Meld deg på over, og send søknad til attac@attac.no innen 3. november.

Sted:

Teatersalen BUL

Rosenkrantzgate 8, Oslo

Tid:

fredag 15. november

Hele dagen

Arrangør(er):