Konferanse: Verdien av persondata

12. mars

09:00 – 15:00

Fagforbundets hovedkontor

Den mest verdifulle ressursen er ikke lenger olje, men data. Data om våre vaner, interesser og hvor vi befinner oss samles inn hele tiden gjennom apper og internett bruk. Hvem eier denne dataen og hvem skal eie den i fremtiden.

Mengdene med data gjør det mulig å utvikle tjenester og produkter som kjenner dine interesser, helsetilstand og hvor det er mest sannsynlig med trafikkø. I dag er det en håndfull selskaper som dominerer markedet da de sitter på alle data. Denne posisjonen kan befestes enda mer gjennom krav om fri flyt av data som fremmes i internasjonale handelsforhandlinger. Vi ønsker å reise spørsmålet:

Hvordan ser en digital økonomi ut som både beskytter personvernet og gir mulighet for demokratisk styring?

Trykk her for påmelding

Program

9:00 -9:15   Velkommen v/styreleder Helene Bank

Evgeny Morozov
Teknologiskribenten Evgeny Morozov snakker om digital suverenitet (Foto CC-BY: Rosa Luxemburg-Stiftung)

9:15- 10:15    Del 1:    TEKNOLOGISUVERENITET

Innledning v/Evgeny Morozov, forfatter og forsker
De store teknologiselskapene Google, Facebook, Airbnb, og Uber gir oss gratis tjenester mot at de samler inn data om oss. Mengder med innsamlet data gjør det mulig å tilby tjenester som forutsier blant annet interesser, helsetilstand, og trafikkmønstre. Vi må snakke om eierskap til data og den politiske økonomien av data som vi er inne i.

10:25 -11:25    Del 2:  TINGENES INTERNETT

Innledning v/Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet
Data om oss samles inn gjennom apper og internett tilkoblede produkter. Vilkår for bruk er ofte så lange og kompliserte at ingen leser de. Hvor sterkt står personvernet i denne utviklingen? Hvilke utfordringer ser vi, og hva må gjøres?

11:30 -12:00   Lunsj og pause

12:15 – 13:15    Del 3:    POLITIKK I DEN DIGITALE ØKONOMIEN

Sanya Reid Smith
Sanya Reid Smith fra Third World Network vil snakke om handelsavtaler og digital økonomi

Innledning v/Sanya Reid Smith, Third World Network
Regler for den digitale økonomien forhandles i internasjonale handelsforhandlinger som TTIP, TISA og CETA. Her er det flere aktører som ønsker fri flyt av data og ingen krav til hvor dataen skal lagres. Hva foreslås i handelsforhandlinger, og hvilke konsekvenser vil vi se i den norske konteksten?

13:30- 15:00    Del 4:    PANELDEBATT MED POLITIKERE

Tema: hvordan politikken kan sikre personvern og en teknologisk utvikling som er demokratisk og til fordel for samfunnet.
15:00    Slutt

Det blir tolket norsk/engelsk.
Gratis.

Trykk her for påmelding

Sted:

Fagforbundets hovedkontor

Keysers gate 15, Oslo

Tid:

mandag 12. mars

09:00 – 15:00

Arrangør(er):