Krise for ungdom i Europa

21. mai

19:00

Litteraturhuset

Åpent kveldsarrangement på Litteraturhuset mandag 21. mai kl 19 med innledere fra Hellas, Spania og Storbritannia. Vi skal diskutere effektene av finans- og gjeldskrisene på velferdsordningene i Hellas og England. Hvordan er responsen, og hvilke veier finnes det for ungdom i EU-området i dag og framover?

Innledere:

-Sue Christoforou, Equality Trust, Storbritannia
-Fátima Aguado Queipo, Ungdomssekretær, CCOO, Spania
-Maria Pentaraki, Forsker ved Liverpool Hope University, Storbritannia (opprinnelig fra Hellas)

Ordstyrer: Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge

Bakgrunn:

Nå er det mer enn 23 millioner arbeidsledige i EU-området. Ungdom går det hardest ut over. Hver femte ungdom under 24 år er uten arbeid. I land som Spania, Hellas og Latvia er det rundt hver andre ungdom som ikke finner jobb. Det er blant barn og ungdom at fattigdommen øker mest. Samtidig øker inntektene i den øverste 1 % og 1 ‰ av befolkningene.

Det er til fordel for alle i et samfunn når resultatet av felles arbeid og felles ressurser fordeles mest mulig likt. Jo jevnere økonomisk fordeling i et samfunn, jo mer har vi av det et samfunn søker etter, som sosial trygghet, god helse, gjensidig tillit og mulighet til å utvikle egne evner uavhengig av sosial bakgrunn. Samtidig er det tilsvarende mindre av vold og kriminalitet, rusmisbruk, selvmord. Finanskrisen og dagen tiltak går dramatisk i motsatt retning.

Økonomisk utjevning er resultat av en samfunnsmessig kamp. I Norge, som i mange andre land, førte denne kampen til oppbygging av en omfattende offentlig sektor, et skattesystem som omfordeler og et sentralt lønnsforhandlingssystem som har bidratt til at inntekt fordeles jevnere. Utviklingen av universelle tjenester med like rettighetter til utdanning, helsetjenester og sosiale ytelser for alle, samt lik tilgang til grunnleggende infrastruktur er sentral for en slik fordeling.

Det er slike demokratiske rettigheter og jevnere fordeling vi vil kjemper for og sette fokus på i Velferdskonferansens kveldsmøte på Litteraturhuset, 21. mai 2012.

Gratis inngang!

 

 

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

mandag 21. mai

19:00

Arrangør(er):