applaus på landsmøtet 2017

Landsmøte 2018

3. mars – 4. mars

Hele dagen

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Lokallag, arbeidsgrupper, styre, utvalg, fagråd og øvrige medlemmer i Attac Norge inviteres til landsmøte i Oslo 3. og 4. mars på Tøyen, Oslo.

Påmeldingskjema Program Saksdokumenter

Landsmøtet er Attacs øverste organ og avholdes en gang i året. Her kan alle medlemmer delta, men med ulike rettigheter. Delegater har tale,- forslags- og stemmerett. Disse velges i lokallagene og arbeidsgruppene. Vedtatt delegatfordeling ligger til grunn for valg av delegater.
Øvrige medlemmer kan møte som observatører og kan innvilges talerett av landsmøtet. Alle ordinære medlemmer har rett til å stille som observatør. Assosierte medlemmer har samme rettighet. Se vedtektene for ytterligere avklaringer hva gjelder landsmøtet.

Frist for påmelding for delegater og observatører er 23. februar, en uke før landsmøtet. Lokallagene og arbeidsgruppene sender liste over valgte delegater. Bruk påmeldingskjema under.

Program og dagsorden

Fredag 2. mars: Formøte: Feminisme og nyliberalisme

Lørdag 3. mars: Landsmøte dag 1

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo
9.00- 9.30 Film, kaffe og registering
9.30- 10.00 Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
Leder åpner møtet.
Møteledere tar over når valgt.
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

10.00–10.15 Leders tale

10.15- 11.00 Beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt

11.00- 11.10 Pause
11.10- 11.30 Hilsningstale
fra Anja Bakken Rise, leder Fremtiden i Våre Hender
Tema: investeringer

11.30- 12.00 Politisk plattform
– Plenumsdebatt og vedtak

12.00- 12.30 Vedtekter
– Plenumsdebatt og vedtak om på punktene 6 (lokallag) og 4 (andre mindre forslag). Hvis det blir tid kan 3 (disiplinærtiltak) også tas her.

12.30- 13.30 Lunsj

13.30- 14.30 Vedtekter fortsatt
– Plenumsdebatt og vedtak på punktene 1 (styret og AU), 2 (landsråd og fagråd), 5 (assosiert medlemskap) og 3 (disiplinærtiltak)

14.30- 14.45 Arbeidsplan
– Fremlegging av styrets innstilling

14.45-15.00 Pause

15.00- 16.00 Arbeidsplan fortsatt
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt

16:00-17:00 Uttalelser
– Plenumsdebatt

Resten av dagen: Landsmøteseminar på Vespa og Humla, Københavngata 2, Oslo

17.30-19.00 Politisk innledning med diskusjon:

Re-claiming the aid & development agenda in the UK

Aisha Dodwell, Global Justice Now
Aisha Dodwell, Global Justice Now, vil innlede om bistand og business på Cafe Vespa og Humla.

Utviklingsminister Nicolai Astrup vil satse mer på næringslivet i Norges utviklingspolitikk framover. Dette har vært britisk politikk i en årrekke. Storbritannia har lovfestet at de skal bruke 0,7 prosent av brutto nasjonalinntekt på utviklingshjelp. Dette var et stort steg framover, men landets utviklingspolitikk har blitt formet av flere regjeringer med en ideologiske forkjærlighet for privatisering, storselskaper og «fritt marked»-modeller for utvikling. Som et resultat har bistandsmidlene i stor grad blitt skjøvet vekk målet om å avskaffe fattigdom og redusere ulikhet. Attacs britiske søster-organisasjon Global Justice Now har hatt jobbet mot dette misbruket av bistandsmidler og for en annen utviklingsagenda. De har jobbet for en bistandsagenda basert på sosial rettferdighet og behovet for å fordele økonomisk og politisk makt i verden.

Aisha Dodwell fra Global Justice Now vil innlede om de britiske erfaringene og så ser vi hva vi kan lære i Norge.

 

19.00 Felles middag
OBS: middag betales selv. Bindende påmelding til middagen innen mandag 26. februar.

Søndag 4. mars: Landsmøte dag 2

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo

09.00-10.00 Kaffe og lesepause

10.00-10.45 Vedtak uttalelser

10.45- 11.15 Vedtak arbeidsplan

11.15-11.45 Pause med underholdning fra SambAttac

11.45-12.30 Regnskap og budsjett

12.30- 13.30 Lunsj

13.30- 14.00 Valg
Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.

14.00 Landsmøtet avsluttes

Saksdokumenter

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter og politisk plattform var 26. januar. Gjeldende politisk plattform og vedtekter ligger til grunn for endringsforslag her.
Forslag til budsjett, uttalelser og arbeidsplanen bør sendes inn innen så snart som mulig (send til attac@attac.no).

Om landsmøtet

Delegatfordeling Attac Norges landsmøte 2018 Forklaring til landsmøte Forslag til forretningsorden Program

Innkomne forslag

Forslag til ordstyrere og referenter Innkomne endringsforslag til plattform Innkomne endringsforslag til vedtekter Styrets innstilling til arbeidsplan 2018-2019 Budsjett Attac Norge 2018 Budsjett og regnskap-støtteordninger og medlemskontingent Regnskap Attac Norge 2017 Valgkomiteens innstilling 2018-19

Uttalelser

Uttalelse LM 2018 Skatterettferdighet på 1-2-3-4 Uttalelse LM 2018 Industripolitikk for det 21. århundre Uttalelse LM 2018 om handelspolitikk

Det er fortsatt mulig å sende inn forslag til uttalelser. Vil du gjøre endringer i foreslåtte uttalelser, bruk malen under for å fremme forslag til landsmøtet.
Mal for uttalelser

Maler for endringsforslag

Bruk disse for å fremme endringsforslag til de innkomne forslagene.
Mal for endringsforslag til arbeidsplan Mal for endringsforslag til budsjett Mal for endringsforslag til uttalelser Mal for forslag til nye kandidater til valg

[timed offdate=»20180226″]

Feil: Kontaktskjema ikke funnet.


[/timed]
[timed ondate=»20180227]
Påmelding til landsmøtet er nå avsluttet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.
[/timed]
Last ned reiseregningsskjema

 

Sted:

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 3. mars

Hele dagen

Arrangør(er):