Videokonferanse

Landsmøte 2020 – digitalt

13. juni

10:00 – 15:00

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Attacs ordinære landsmøte 14.-15. mars ble dessverre delvis avlyst på grunn av koronaviruset. Da det ikke vil bli mulig å gjennomføre et fysisk landsmøte med det første, kaller styret inn til et ekstraordinært digitalt landsmøte for å behandle de resterende sakene som skulle opp på det ordinære landsmøtet.

Tidsplan fram mot landsmøtet Påmelding Program Sakspapirer

Ettersom dette er et ekstraordinært landsmøte vil vi operere med kortere frister enn ved ordinært møte på grunn av den spesielle situasjon. Mange av sakene vil være like som det som ble sendt ut i forbindelse med innkallingene til landsmøtet som skulle avholdes i mars. Vi håper landsmøtet er enige i styret og kontrollkomiéen sin vurdering av at dette er nødvendig i den situasjonen vi nå er i.

Her kommer noen viktige frister fremover:

Tidsplan fram mot landsmøtet

Fredag 15. mai: Sakspapirer legges ut på Attacs nettside.

Søndag 31.mai (senest): Årsberetning og revidert arbeidsplan legges ut på nettsidene.

Mandag 1. juni: Frist for lokallag og arbeidsgrupper å velge delegater til landsmøter. Oversikt over valgte delegater sendes til attac@attac.no.

Fredag 5. juni: Påmeldingsfrist til landsmøtet

Torsdag 11. juni: Frist for å sende endringsforslag på arbeidsplan, budsjett og uttalelser, samt nye uttalelser. Frist for å levere benkeforslag på valg av verv er ved møtestart lørdag 13. juni kl. 10.00

Som vanlig må alle arbeidsgrupper og lokallag velge delegater i forkant av møte som har stemmerett, men enkeltmedlemmer og andre interesserte inviteres til også til å delta.

Sakspapirer og informasjon vil legges ut jevnlig fremover på nettsiden til Attac og på Facebook-arrangementet.

Program for møtet

09.30Registrering og teknisk hjelp
10.00Velkommen ved leder
10.10

Konstituering

– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere

10.20Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden
10.30

Leders tale

10.40

Beretninger og generaldebatt

– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt

11.10Pause
11.20

Regnskap og budsjett

– Regnskap legges fram for godkjenning
– Forslag til budsjett legges fram
– Debatt og vedtak

11.50

Vedtekter

– Forslaget legges fram
– Debatt og vedtak

12.05Lunsjpause
12.35Videohilsen
12.50

Arbeidsplan

– Alle forslag legges fram
– Debatt og vedtak

13.50Pause
14.00

Uttalelser

– Alle uttalelser og endringsforslag legges fram
– Debatt og vedtak

14.40Valg av valgkomite, kontrollkomite og revisor
14.55Avslutning ved leder
15.00Møteslutt

Sakpapirer

Sakslisten til det ekstraordinære landsmøtet vil i stor grad være lik den som ble sendt ut til det avlyste landsmøtet, med noen små endringer:

  • Sak om revidering av politisk plattform utsettes til neste ordinære landsmøte
  • Sak om valg av styre ble allerede behandlet på et ekstraordinært landsmøte 13.-15. mars, og derfor vil kun valg av valgkomite, kontrollkomite og revisor behandles under dette møtet.
  • Det nye styret vil fremme en ny arbeidsplan som sendes ut senest 31. mai.

Delegatfordeling landsmøtet 2020 Forslag til forretningsorden digitalt landsmøte 2020

Årsberetning 2019 – 2020

Rapport frå kontrollkomiteen 2019-2020

Gjeldende vedtekter for Attac Norge Endringsforslag vedtekter

Forslag til Budsjett 2020 Godkjenning av Årsregnskap 2019

Opprinnelig forslag til arbeidsplan
(revidert forslag kommer 31.mai)
Revidert arbeidsplan 2020 – 2021

Endringsforslag til Attacs reviderte arbeidsplan 2020-2021

Valgkomiteens innstilling

Uttalelse – Klima & Miljø – FORESLÅTT TRUKKET Uttalelse – Miljø og klima må settes foran storselskapenes interesser – TRUKKET TIL FORDEL FOR NY VERSJON Uttalelse: Handel og miljø Uttalelse: Statssky Uttalelse: Åpen kildekodeUttalelse: Smultringmodellen Uttalelse: Finans Uttalelse: Eierskap av data

Forslag til uttalelse TILBAKE TIL NORMALEN Endringsforslag til uttalelser 2020-2021

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret eller de relevante komitene.

Maler for forslag og endringsforslag:

Mal for endringsforslag til arbeidsplan 2020-2021 Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer Mal for endringsforslag til valgkomiteens innstilling Generell mal for landsmøtepapirer 2020
Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Sted:

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 13. juni

10:00 – 15:00

Arrangør(er):