Avtroppende leder Petter Slaatrem Titland følger oppmerksomt med på landsmøtet 2019

Landsmøte 2020 – AVLYST

14. mars

09:00 – 19:00

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Landsmøtet 2020 ble avlyst på grunn av korona-viruset, men det ble avholdt et ekstraordinært landsmøte med de samme delegatene for å velge nytt styre.

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

Påmelding Program Sakspapirer Tidsplan fram mot landsmøtet Politisk program

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 19. ordinære landsmøte.

Program

Avkortet program.

Lørdag:

9.00- 9.30Kaffe og registering
9.30- 10.00

Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene

– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

10.00–10.15

Leders tale

10.15- 10.45

Beretninger og generaldebatt

– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt

Pause
11.00-11.15

Vedtekter

– Plenumsdebatt og vedtak

11.15-11.45

Arbeidsplan

– Styrets forslag legges fram
– Spørsmål og debatt

11.45-13.00Lunsj
13.00-13.15

Politisk hilsningstale: Hvorfor vi trenger en statssky!

fra Stina Hassel, NTL Forsvaret

13.15-14.00

Arbeidsplan

– Innkomne forslag legges fram

Debatt og vedtak

Pause
14.15-15.15

Regnskap og Budsjett

– Regnskap legges fram for godkjenning
– Forslag til budsjett legges fram
– Debatt og vedtak

15.15-15.45

Valg

– Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.

15.45-16.15

Avslutning

16.15-17.00«Pølsepause»
17.00-18.00Politisk innledning med diskusjon
Fra 19.00Felles middag

Kafe Mela, Mariboes gate 8

Endring i fristene i forretningsorden:

  • Landsmøtet ber styret behandle alle innkomne forslag til uttalelser
  • Revidert plattform utsettes til neste landsmøte.
  • Etiske retningslinjer behandles ikke på dette landsmøtet
  • Forslag til endringer i arbeidsplan og budsjett må leveres skriftlig før 13.00 (når landsmøtet starter etter lunsjpause).
  • «Benkeforslag» til valg må også meldes skriftlig før 13.00.

 

Politisk innledning: Trenger Norge en digital dugnad?

Etter landsmøtet og før landsmøtemiddagen blir det politisk innledning. Denne er åpen for alle, også de som ikke deltar på landsmøtet. Gi beskjed hvis du ønsker å få med deg dette.
Vi har bygd landet på dugnad, fra forsamlingshus og selvbyggerlag, men også ved at vannkraft og olje har blitt behandlet som naturressurser som tilhører oss alle.
I dag går oljeeventyret mot slutten, samtidig som en ny æra begynner. Hele Norge skal digitaliseres, og rundt i Norge sitter kommunalt ansatte og bygger innkjøpskompetanse for skole-apper og kollektivløsninger. Samtidig har råvarene i den digitale økonomien allerede blitt pumpet ut av landet i rasende fart i de siste ti årene. Datamengdene som skapes av det norske folk i dag er også en økonomisk ressurs. Den verdensomspennende økonomien basert på dataekstraksjon har ført til ekstrem makt og kapitaloppsamling hos noen få selskaper.
Bår Stenvik tar ordet for en digital dugnad der vi sammen kan ta eierskap til det digitale arbeidet vårt, og å skape en nordisk digital modell.

Bår Stenvik
Bår Stenvik innleder på Attac Norges landsmøte. Han har gitt ut flere kritikerroste sakprosabøker. For boken Skitt mottok han Bokhandelens faglitterære pris i 2012. Informasjonen er hans første roman, og handler om kunstig intelligens. Boka hans om digital dugnad kommer seinere i 2020.

Sakpapirer

Her legges sakspapirene til landsmøtet inn etter som de blir klare.
Delegatfordeling landsmøtet 2020 Forslag til forretningsorden

Gjeldende politisk plattform for Attac Norge Forslag til ny plattform Endringsforslag til revidert platform Forslag til ny plattform følgeskriv

Gjeldende vedtekter for Attac Norge Endringsforslag vedtekter

Forslag til Budsjett 2020 Godkjenning av Årsregnskap 2019

Forslag til arbeidsplan

Valgkomiteens innstilling

Uttalelse – Klima & Miljø (Foreslått av styret) Uttalelse – Miljø og klima må settes foran storselskapenes interesser (Foreslått av styret)

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret eller de relevante komitene.

Maler for forslag og endringsforslag:

Mal for endringsforslag til arbeidsplan 2020-2021 Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer Mal for endringsforslag til valgkomiteens innstilling Generell mal for landsmøtepapirer 2020
Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

Tidsplan frem mot landsmøte i Attac Norge med frister

13. desemberKunngjøringFra vedtektene:

«Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig dagsorden og frist for forslag til landsmøtet.»

5. januarFrist for komiteeneLandsmøtet har satt ned en komite for å komme med forslag til nytt navn.

Styret har satt ned en komite for å revidere og oppdatere politisk plattform (ledet av nestleder Mathilde Dahl) og en komite for å lage et forslag til arbeidsplan (ledet av nestleder Martin Giset).

6. januarStyremøteStyremøte der styret vedtar sitt forslag til arbeidsplan og sine endringsforslag til vedtekter og plattform, og vedtar delegatnøkkel.
14. januar1. innkallingFørste innkalling sendes ut, med foreløpige saksdokumenter:

–       Arbeidsplan

–       Oversikt over delegatfordeling per lokallag og arbeidsgruppe

–       Påmeldingsfrist

Resten av januar og  1. uka i februarLokallag og arbeidsgrupperDet avholdes møter for valg av delegater til landsmøtet, og med diskusjon om forslagene.

Det kan velges delegater seinere, men da kan de ikke komme med meninger om plattform eller vedtekter.

2.februarFrist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer– Frist for endringsforslag til plattform og vedtekter hvis de skal behandles av styret (anbefales).
– Frist for forslag til arbeidsplanen hvis de skal behandles av styret.
9. februarFrist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer–       Frist for innsending av uttalelser dersom de skal komme ut med den endelige innkallingen (sendes til attac@attac.no). Ellers kan forslag leveres helt frem til landsmøtet.

–       Medlemmer, styret, lokallag, arbeidsgrupper og assosierte medlemmer har forslagsrett til landsmøtet i forkant av møtet. Under selve møtet er det kun delegater, styret og andre med innvilget forslagsrett som kan fremme forslag.

Endelig frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og politisk plattform

10. februarStyremøteStyret innstiller på eventuelle endringsforslag som er kommer inn.

Styret innstiller på uttalelser til landsmøtet.

14. februarEndelig innkallingEndelig innkalling sendes ut og inneholder dagsorden, forretningsorden for møtet, innsendte forslag til vedtak, forslag til endringer av plattformen og vedtektene, forslag til arbeidsplan og styrets innstilling til disse.
1.marsPåmeldingsfristSiste frist for å melde seg på landsmøtet 2018
1.marsFrist for styret, lokallag, arbeidsgrupper og medlemmerSiste frist for uttalelser og endringsforslag til disse som man ønsker å ha sendt ut og trykt opp i forkant av landsmøtet.
2. marsStyremøteSiste styremøte før landsmøtet
7. marsSaksdokumenterSiste innkalling til alle som er påmeldt med alle saksdokumenter, inkludert regnskap og budsjett og valgkomiteens innstilling om dette ikke er sendt ut før. Her kommer også forslag til møteledere og redaksjonskomiteer.
14. og 15. marsLandsmøte Landsmøtet avholdes

 

Påmelding til landsmøtet

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Sted:

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 14. mars

09:00 – 19:00

Arrangør(er):