Avtroppende leder Petter Slaatrem Titland følger oppmerksomt med på landsmøtet 2019

Landsmøte 2020

Attac Norge

14. mars - 15. mars
Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Kolstadgata 1, Oslo

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

Påmelding Program Sakspapirer Tidsplan fram mot landsmøtet

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 19. ordinære landsmøte.

Foreløpig dagsorden

Foreløpig program landsmøte 2020, 14. og 15. mars

Lørdag:
Registrering fra kl 09:00, videre tidsrammer ikke satt ennå.

 1. Konstituering
 2. Leders tale
 3. Beretninger og generaldebatt
 4. Vedtekter og etiske retningslinjer (hvis det har kommet inn forslag)
 5. Workshop: hvordan få gang i Attac

Lunsj

 1. Regnskap og budsjett legges fram
 2. Arbeidsplan legges fram.
 3. Politisk plattform – debatt og vedtak.

«Pølsepause» fram til kl 1800

 1. Politisk innledning: Forfatter Bår Stenvik om konsekvensene av datadrevet økonomi og kunstig intelligens

Landsmøtemiddag

Søndag:

 1. Arbeidsplan debatt og vedtak. Frist for endringsforslag ved debatt, men alle forslag må legges fram for landsmøtet.
 2. Budsjett vedtak.

Lunsj

 1. Uttalelser og endringsforslag legges fram. Vedtak.
 2. Hilsningstale
 3. Valg av nytt styre, samt kontrollkomite, valgkomite og revisor

 

Sakpapirer

Her legges sakspapirene til landsmøtet inn etter som de blir klare.
Styrets forslag til arbeidsplan 2020-2021 Delegatfordeling landsmøtet 2020
Hvis du ønsker å se utkast til revidert politisk plattform, ta kontakt med komiteen

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret eller de relevante komitene.

Maler for endringsforslag:

Mal for endringsforslag til arbeidsplan 2020-2021 Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer Mal for endringsforslag til plattformen Mal for endringsforslag til valgkomiteens innstilling Mal for endringsforslag til vedtektene Generell mal for landsmøtepapirer 2020

Komiteer til landsmøtet

Styret har satt ned en komite for å revidere og oppdatere politisk plattform (ledet av nestleder Mathilde Dahl: mathilde@attac.no) og en komite for å lage et forslag til arbeidsplan (ledet av nestleder Martin Giset:martin@attac.no). Landsmøtet satte ned en komite for å vurdere og foreslå nytt navn (ledet av Petter Slaatrem Titland: petter.st@attac.no) og en valgkomite (valgkomite@attac.no).
Det er også mulig å komme med forslag til endringer i vedtektene fram til 2. februar.

Tidsplan frem mot landsmøte i Attac Norge med frister

13. desember Kunngjøring Fra vedtektene:

«Landsmøtet kunngjøres med minst 3 måneders varsel. Kunngjøringen sendes til alle registrerte medlemmer, lokallag og arbeidsgrupper og skal inneholde sted for landsmøtet, foreløpig dagsorden og frist for forslag til landsmøtet.»

5. januar Frist for komiteene Landsmøtet har satt ned en komite for å komme med forslag til nytt navn.

Styret har satt ned en komite for å revidere og oppdatere politisk plattform (ledet av nestleder Mathilde Dahl) og en komite for å lage et forslag til arbeidsplan (ledet av nestleder Martin Giset).

6. januar Styremøte Styremøte der styret vedtar sitt forslag til arbeidsplan og sine endringsforslag til vedtekter og plattform, og vedtar delegatnøkkel.
14. januar 1. innkalling Første innkalling sendes ut, med foreløpige saksdokumenter:

–       Arbeidsplan

–       Oversikt over delegatfordeling per lokallag og arbeidsgruppe

–       Påmeldingsfrist

Resten av januar og  1. uka i februar Lokallag og arbeidsgrupper Det avholdes møter for valg av delegater til landsmøtet, og med diskusjon om forslagene.

Det kan velges delegater seinere, men da kan de ikke komme med meninger om plattform eller vedtekter.

2.februar Frist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer – Frist for endringsforslag til plattform og vedtekter hvis de skal behandles av styret (anbefales).
– Frist for forslag til arbeidsplanen hvis de skal behandles av styret.
9. februar Frist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer –       Frist for innsending av uttalelser dersom de skal komme ut med den endelige innkallingen (sendes til attac@attac.no). Ellers kan forslag leveres helt frem til landsmøtet.

–       Medlemmer, styret, lokallag, arbeidsgrupper og assosierte medlemmer har forslagsrett til landsmøtet i forkant av møtet. Under selve møtet er det kun delegater, styret og andre med innvilget forslagsrett som kan fremme forslag.

Endelig frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og politisk plattform

10. februar Styremøte Styret innstiller på eventuelle endringsforslag som er kommer inn.

Styret innstiller på uttalelser til landsmøtet.

14. februar Endelig innkalling Endelig innkalling sendes ut og inneholder dagsorden, forretningsorden for møtet, innsendte forslag til vedtak, forslag til endringer av plattformen og vedtektene, forslag til arbeidsplan og styrets innstilling til disse.
1.mars Påmeldingsfrist Siste frist for å melde seg på landsmøtet 2018
1.mars Frist for styret, lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer Siste frist for uttalelser og endringsforslag til disse som man ønsker å ha sendt ut og trykt opp i forkant av landsmøtet.
2. mars Styremøte Siste styremøte før landsmøtet
7. mars Saksdokumenter Siste innkalling til alle som er påmeldt med alle saksdokumenter, inkludert regnskap og budsjett og valgkomiteens innstilling om dette ikke er sendt ut før. Her kommer også forslag til møteledere og redaksjonskomiteer.
14. og 15. mars Landsmøte Landsmøtet avholdes

 

Påmelding til landsmøtet

Påmelding til landsmøte 2020

Personlig informasjon

Ditt navn (obligatorisk)

Medlemsnummer

E-post (obligatorisk)

Adresse:

Telefon:

Deltagerinformasjon

Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

Møter som Observatør fra:Delegat for:

Deltar på begge dagerbare lørdagbare søndag

Alle sakspapirer blir tilgjengelig digitalt. Vi vil likevel skrive ut sakspapirer til de som ønsker det. Jeg ønsker sakspapirer bare digitaltogså på papir

Spesielle matpreferanser:


Annen beskjed om mat

Vi tar hensyn til dette både under landsmøtet og på landsmøte-middagen.

Landsmøtemiddag lørdag kveld: Middagen dekkes ikke, du må betale selv på stedet. Påmelding til middag er bindende og vi må ha avbestilling/etterpåmelding seinest mandag 9.mars.

Reise og opphold


Delegater kan søke reisedekning. Attac dekker billigste transport for delegater. Reisestøtten utbetales i etterkant. Originale kvitteringer må skannes og reiseregningsskjema fylles ut. Dette må senest sendes til attac@attac.no innen 14. april for at reisen skal kunne dekkes.

Vi kan forsøke å hjelpe tilreisende med privat innkvartering hos andre Attac'ere. Delegater vil bli prioritert.

Arrangør(er):