Hjem » Arrangementer » Landsmøte 2021

Landsmøte 2021

20. mars - 21. mars
Zoom

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

Påmelding Program Sakspapirer Tidsplan fram mot landsmøtet

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 19. ordinære landsmøte, siden det kun var ekstraordinære landsmøter i 2020.

Program

Følgende saker skal behandles på landsmøtet:

 1. Konstituering
 2. Leders tale
 3. Årsberetning og generaldebatt
 4. Arbeidsplan
 5. Regnskap og budsjett
 6. Uttalelser
 7. Vedtekter og etiske retningslinjer
 8. Politisk plattform
 9. Strategi
 10. Valg

Mer detaljert program med politisk program kommer seinere. Dersom det ikke kommer inn endringsforlag til vedtekter og etiske retningslinjer utgår saken.

Sakpapirer

Plattformen ble foreslått revidert til landsmøtet i fjor, men siden det ikke ble avholdt ordinært landsmøte ble denne saken utsatt til i år.

Gjeldende politisk plattform for Attac Norge Forslag til ny plattform Innkomne endringsforslag til revidert platform fra 2020 Forslag til ny plattform følgeskriv

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret eller de relevante komitene.

Maler for forslag og endringsforslag:

Mal for endringsforslag vedtekter Mal for endringsforslag platform Mal for endringsforslag til arbeidsplan  Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer Mal for endringsforslag til valgkomiteens innstilling
Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

 

 

Tidsplan frem mot landsmøte i Attac Norge med frister

18. desember 1. innkallingFørste innkalling sendes ut. Forslag til ny politisk plattform sendes ut.

 

1. februarFrist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer
 • Frist for innsending av forslag til arbeidsplan, uttalelser, vedtekter, strategi og plattform dersom de skal behandles av styret og sendes ut med andre innkalling (sendes til attac@attac.no). 
 • Endelig frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og politisk plattform 
10. februarStyremøte
 • Styremøte der styret vedtar sin innstilling på arbeidsplan og endringsforslag til vedtekter og plattform, og vedtar delegatnøkkel.
Innen 20. februar2. innkalling og sakspapirerAndre innkalling sendes ut. 

 • Innkalling sendes ut og inneholder dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og arbeidsgruppe, påmeldingsfrist, innsendte forslag til vedtak, forslag til endringer av plattformen og vedtektene, forslag til arbeidsplan og styrets innstilling til disse.
Innen 6. mars3. innkallingTredje innkalling sendes ut. 

 • Frist for utsending av valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer.
 • I tillegg sendes sakspapirer til sak om regnskap og budsjett senest ut en uke før landsmøtet (12. mars), men sendes ut med 3. innkalling dersom disse er klare.
5. marsPåmeldingsfrist og innmelding av delegaterSiste frist for å melde seg på landsmøtet. Lokallag og arbeidsgrupper må melde inn delegater innen samme frist.
20.-21. marsLandsmøte 2021Landsmøtet avholdes

 

Påmelding til landsmøtet

  Påmelding til landsmøte 2021

  Personlig informasjon

  Ditt navn (obligatorisk)

  Medlemsnummer

  E-post (obligatorisk)

  Adresse:

  Telefon:

  Deltagerinformasjon

  Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

  Møter som Observatør fra:Delegat for:

  Eventuelle kommentarer

  Arrangør(er):