Landsmøte 2021

20. mars – 21. mars

Hele dagen

Zoom

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

Påmelding Program Sakspapirer Tidsplan fram mot landsmøtet

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 19. ordinære landsmøte, siden det kun var ekstraordinære landsmøter i 2020. Landsmøtet 2021 gjennomføres digitalt.

Program

Lørdag

09.00 – 09.45Registering
09.45 – 10.00Leders tale
10.00 – 10.20Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
– Gjennomgang av digital plattform og votering
10.20 – 10.50Årsberetninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt
10.50 – 11.00Pause
11.00 – 11.30Vedtekter
11.30 – 12.00Politisk plattform
12.00 – 12.45Lunsj
12.45 – 13.30Strategi
13.30 – 14.15Arbeidsplan
14.15 – 14.30Pause
14.30 – 15.00Uttalelser
15.00Møteslutt

Søndag

09.30 – 10.00Registering og lesepause
10.00 – 10.45Politisk innledning
10.45 – 11.00Pause
11.00 – 11.40Stortingsvalgkampanje 2021
11.40 – 12.00Regnskap og budsjett
12.00 – 12.30Lunsj
12.30 – 12.40Hilsningstale
12.40 – 13.30Vedtak
– Arbeidsplan, vedtekter, regnskap og budsjett, uttalelser, plattform og strategi
13.30 – 13.50Valg
– Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.
13.50 – 14.00Landsmøtet avsluttes

 

Dagsorden:

Følgende saker skal behandles på landsmøtet:

 1. Konstituering
 2. Leders tale
 3. Årsberetninger og generaldebatt
 4. Regnskap og budsjett
 5. Vedtekter og etiske retningslinjer*
 6. Politisk plattform
 7. Strategi
 8. Arbeidsplan (med retningsvalg for valgkampanje 2021)
 9. Uttalelser
 10. Valg av styre, kontrollkomite, revisor og valgkomite

* Etiske retningslinjer utgår om det ikke kommer inn forslag til endringer.

Sakpapirer

Konstituering: Delegatfordeling for landsmøtet 2021 Forretningsorden: Forslag til forretningsorden 2021
Årsberetning: Årsberetning Attac Norge 2020-2021 Rapport frå kontrollkomiteen 2020-2021

Vedtekter: Gjeldende vedtekter Endringsforslag til vedtektene

Politisk plattform: Gjeldende plattform Forslag til ny plattform Forslag til ny plattform følgeskriv 2021 Endringsforslag til forslag om revidert platform Endringsforslag 5 Politisk plattform LM 2021

Arbeidsplan og strategi: Forslag til arbeidsplan 2021-2022 Forslag til strategi for 2021-2025 Valgkampanje Kampanjeforslag 3 til Valgkampanje 2021 (foreslått av Anders Ekeland) Endringsforslag STRATEGI 2021-2025 Endringsforslag ARBEIDSPLAN 2021-2022

Regnskap og budsjett: Sakspapir Årsregnskap 2020 Sakspapir Budsjett 2021

Uttalelser: Uttalelse LM 2021 – Nye mål for pengepolitikken Uttalelse LM 2021 – Boligpolitisk uttalelse Uttalelse LM 2021 – Forby offsets Uttalelse LM 21 – Klimatoppmøtene og kampen for en global karbonpris Uttalelse LM 21 – Skattlegg internasjonal transport

Valg: Valgkomiteens innstilling Attac Norge 2021-2022

Redaksjonskomiteens innstilling (lagt inn 20.3): Endringsforslag STRATEGI 2021-2025 Endringsforslag ARBEIDSPLAN 2021-2022 Endringsforslag #1 Pengepolitisk uttalelse Endringsforslag #1 Boligpolitisk uttalelse Endringsforslag #1 Forby offsets

Praktisk: Guide til Zoom LM 2021 Deltakerliste LM 21

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret på til attac@attac.no eller de relevante komitene.

Maler for forslag og endringsforslag:

Endringsforslag til arbeidsplan og strategi Endringsforslag for etiske retningslinjer Endringsforslag på foreslåtte uttalelser Endringsforslag til valg

For nye uttalelser er det ikke noen mal, send hele teksten.
Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

 

 

Tidsplan frem mot landsmøte i Attac Norge med frister

18. desember 1. innkallingFørste innkalling sendes ut. Forslag til ny politisk plattform sendes ut.

 

1. februarFrist for lokallag, arbeidsgrupper og medlemmer
 • Frist for innsending av forslag til arbeidsplan, uttalelser, vedtekter, strategi og plattform dersom de skal behandles av styret og sendes ut med andre innkalling (sendes til attac@attac.no). 
 • Endelig frist for innsending av forslag til vedtektsendringer og politisk plattform 
10. februarStyremøte
 • Styremøte der styret vedtar sin innstilling på arbeidsplan og endringsforslag til vedtekter og plattform, og vedtar delegatnøkkel.
Innen 20. februar2. innkalling og sakspapirerAndre innkalling sendes ut. 

 • Innkalling sendes ut og inneholder dagsorden, oversikt over delegatfordeling per lokallag og arbeidsgruppe, påmeldingsfrist, innsendte forslag til vedtak, forslag til endringer av plattformen og vedtektene, forslag til arbeidsplan og styrets innstilling til disse.
Innen 6. mars3. innkallingTredje innkalling sendes ut. 

 • Frist for utsending av valgkomiteens forslag til styre (med vararepresentanter), forretningsorden for møtet samt forslag til møteledere og landsmøtekomiteer.
 • I tillegg sendes sakspapirer til sak om regnskap og budsjett senest ut en uke før landsmøtet (12. mars), men sendes ut med 3. innkalling dersom disse er klare.
5. marsPåmeldingsfrist og innmelding av delegaterSiste frist for å melde seg på landsmøtet. Lokallag og arbeidsgrupper må melde inn delegater innen samme frist.
20.-21. marsLandsmøte 2021Landsmøtet avholdes

 

Påmelding til landsmøtet

Sted:

Tid:

lørdag 20. mars

Hele dagen

Arrangør(er):