Landsmøte 2022

26. mars – 27. mars

Hele dagen

Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

Påmelding Program Sakspapirer

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 20. ordinære landsmøte.

Landsmøtet gjennomføres fysisk på Frivillighetshuset på Tøyen (Kolstadgata 1). Vi jobber med å få på plass en løsning for deltakere som deltar digitalt. Dersom du har behov for overnatting ber vi om at du gir beskjed om dette i påmeldingsskjemaet eller kontakter attac@attac.no.

Viktige frister:

15. februar: Forslagsfrist til saker, nye uttalelser og endringsforslag til plattform og vedtekter. Frist for å melde inn delegater. (Forslag sendes til attac@attac.no)

10. mars: Frist for påmelding.

Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Leders tale
 3. Årsmeldinger og generaldebatt
 4. Årsregnskap og budsjett
 5. Vedtekter og etiske retningslinjer
 6. Politisk Plattform
 7. Arbeidsplan 2022-2023
  1. Arbeidsplan 2022-2023
  2. Valg av dato for Aktivistsamling 2022
 8. Uttalelser
 9. Valg

Program

Fredag

Ankomst for tilreisende. Sosialt program på kvelden for de som ønsker det. Mer informasjon kommer.

Lørdag

 

 
09.00-09.30Registering
09.30-10.00Sak 1: Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
– Gjennomgang av digital møteplattform og votering
10.00-10.15Sak 2: Leders tale
10.15-10.45Sak 3: Årsberetninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
10.45-11.00Pause
11.00-12.00Sak 5: Vedtekter og etiske retningslinjer
– Fremlegging av innsendte forslag og debatt
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.00Hilsningstale
13.00-13.30Sak 6: Politisk plattform
– Debatt
13.30-14.30Sak 7: Arbeidsplan
– Debatt
– Aktivistsamling
14.30-14.45Pause
14.45-15.45Sak 8: Uttalelser
– Fremlegging av innsendte uttalelser og debatt
15.45-16.00Hilsningstale
16.00Møtet heves
16.00-17.00Seminar: Den digitale økonomien i det globale Sør (med Parminder Singh, IT for Change)
17.00Programmet avsluttes for dagen
Etter møtetSosialt program og middag begynner ca kl. 18. Redaksjonskomiteer møtes og behandler endringsforslag.
 

Søndag

 

9.30-10.30Registering og lesepause
10.30-11.00Sak 4: Regnskap og budsjett
– Plenumsdebatt
11.00-12.00Vedtak
– Arbeidsplan, vedtekter, regnskap og budsjett, uttalelser, plattform
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Vedtak
– Arbeidsplan, vedtekter, regnskap og budsjett, uttalelser, plattform
13.30-14.00Sak 9: Valg
– Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.
14.00Landsmøtet avsluttes

Sakspapirer

Konstituering: Delegatfordeling til landsmøtet 2022  Forslag til forretningsorden 2022

Årsberetninger: 3.1 Årsberetning Attac Norge 2021-2022 3.2 Rapport frå kontrollkomiteen 2021-2022

Regnskap og budsjett: 4.1 Årsregnskap 2021 4.2 Attac Norge Årsregnskap 2021 signert 4.3 Sakspapir Budsjett 2022

Vedtekter: 5.1 Vedtekter 5.2 Etiske retninglinjer for Attac Norge 5.3 Endringsforslag vedtekter 2022 5.4 Endringsforslag etiske retningslinjer

Plattform 6.1 Politisk plattform

Arbeidsplan: 7.1 Arbeidsplan 2022-23  7.2 Endringsforslag arbeidsplan 2022 

Uttalelser: 8.1 Uttalelser Landsmøte 2022 8.2 Uttalelse 4: Putins invasjon av Ukraina må møtes med globale strukturelle løsninger  8.3 Hjelpeskriv Uttalelse 2A-2C Finansialisering av Natur (sammenfallende tekst markert i gult) 

Uttalelser enkeltvis: Uttalelse 1 (a og b) Uttalelse 2 a b og c Uttalelse 3 om klimatoppmøtet Uttalelse 4 om Ukraina

Valg: 9.1 Sakspapir Valg

Lagt til lørdag: ENDELIG Endringsforslag etiske retningslinjer ENDELIG Endringsforslag arbeidsplan 2022-23  
ENDELIG Enrindgsforslag uttalelser 8.4 ENDELIG Endringsforslag uttalelser PDF    ENDELIG Endringsforslag arbeidsplan 2022 PDF

Maler for sakspapirer

Mal ny uttalelse Mal endringsforslag til uttalelser
Mal for endringsforslag til arbeidsplan eller strategi

Mal for endringsforslag vedtekter Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer Mal endringsforslag til politisk plattform

Mal for andre kandidater til valg

Påmelding

  Personlig informasjon

  Deltagerinformasjon

  Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

  Delegater må delta begge dager, men hvis du deltar som observatør kan du velge å bare delta en av dagene.

  Jeg deltar på

  Mat:

  Vi kommer til å servere lunsj på lørdag og søndag, samt middag på lørdag. Maten blir vegatarisk i hovedsak, men gi beskjed her hvis det er andre hensyn vi skal ta.

  Reise og opphold

  Delegater kan søke reisedekning. Attac dekker billigste transport for delegater. Reisestøtten utbetales i etterkant. Originale kvitteringer må skannes og reiseregningsskjema fylles ut. Dette må senest sendes til attac@attac.no innen 17. april 2024 for at reisen skal kunne dekkes.

  Vi kan forsøke å hjelpe tilreisende med privat innkvartering hos andre Attac’ere. Delegater vil bli prioritert.

  Eventuelle andre kommentarer

   

  Sted:

  Frivillighetshuset, K1 (7.etasje)

  Kolstadgata 1, Oslo

  Tid:

  lørdag 26. mars

  Hele dagen

  Arrangør(er):