Avstemming under landsmøte 2022

Landsmøte 2023

4. mars – 5. mars

Hele dagen

Frivillighetshuset

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.


Attac Norges landsmøte 2023

Påmelding Program Sakspapirer

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 21. ordinære landsmøte.

Program:

Fredag

Ankomst for tilreisende. (Sosialt program på kvelden for de som ønsker det. Mer info kommer.)

Lørdag

09.00-09.30Registrering
09.30-10.00Sak 1: Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene

–          Godkjenning av innkalling og dagsorden

–          Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere

–          Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

10.00-10.15Sak 2: Leders tale
10.15-11.00Sak 3: Årsberetninger og generaldebatt

–          Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger

11-00-11.15Pause
11.15-11.45Sak 4: Regnskap og budsjett

–          Plenumsdebatt

11.45-12.00Hilsningstale fra Spire ved Elise Åsnes
12.00-12.30Innledning om gjeldskriser fra SLUG ved Julie Rødje
12.30-13.15Lunsj
13.15-14.15Sak 5: Arbeidsplan

–          Debatt

14.15-14.30Pause
14.30-15.30Sak 6: Uttalelser

–          Fremlegging av innsendte uttalelser og debatt

15.30-16.00Hilsningstale fra Tax Justice Norge ved Julie Wood
16.00Møtet heves

Etter møtet: Sosialt program og middag begynner ca 17.30. Redaksjonskomiteer møtes og behandler endringsforslag

Søndag

09.30-10.30Registrering og lesepause
10.30-11.00Vedtak

–          Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett

11.00-11.15Pause
11.15-12.00Vedtak

–          Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett

12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Vedtak

–          Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett

13.30-14.00Sak 7: Valg

–          Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges

14:00Landsmøtet avsluttes

 

Sakpapirer

1. Konstituering: Delegatfordeling til landsmøtet Forslag til forretningsorden 2023

Gjeldende vedtekter og politisk plattform: Vedtekter og etiske retningslinjer Politisk plattform

3. Årsberetninger: Årsberetning Attac 2023 Rapport fra Kontrollkomiteen

4. Regnskap og budsjett: Årsregnskap 2022   Budsjett 2023

5. Arbeidsplan og strategi: Strategi 2021-2025 Styrets innstilling til arbeidsplan

6. Uttalelser: Uttalelse 1 – Ingen klimarettferdighet uten gjeldsslette   Uttalelse 2 – Handelspolitisk handlingsrom for alle Uttalelse 3 – Demokratisk Digitalisering 

7. Valg: Valgkomiteens innstilling Styrets innstilling til valgkomité

Lagt til på lørdag: Uttalelse 3, Redigert for språk av redaksjonskomiteen ENDELIG endringsforslag uttalelser ENDELIG Endringsforslag arbeidsplan 2023-2024 Uttalelse 4 Fosen-aksjonen

 

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret på til attac@attac.no eller de relevante komitene.

Vil du at Attac skal vedta ny politikk så kan du fremme en uttalelse. Vedtatte uttalelser er det Attac offisielt mener og er sammen med plattformen grunnlaget for det politiske arbeidet til Attac.  Se gjerne på tidligere uttalelser for inspirasjon til hvordan du skrive et forslag til uttalelse.

Har du innspill til hva Attac skal jobbe med framover så kan du sende inn forslag til arbeidsplanen. En komite nedsatt av styret lager et forslag til arbeidsplan som fremmes på landsmøtet, og du kan sende innspill til dem allerede nå. Arbeidsplanen bygger på den langsiktige strategien, som kan revideres på landsmøtet.

For endringsforslag til vedtatte dokumenter, bruk malene under.

Maler for forslag og endringsforslag:

Mal for ny uttalelse Mal for endringsforslag til foreslåtte uttalelser
Mal for endringsforslag til foreslått arbeidsplan 2023  Mal for endringsforslag til etiske retningslinjer 2023 Mal for benkeforslag til styret

Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

  Personlig informasjon

  Deltagerinformasjon

  Hvis du er delegat, oppgi hvilket lokallag eller arbeidsgruppe du er valgt fra. Oppgi gjerne også tilhørighet hvis du er observatør.

  Delegater må delta begge dager, men hvis du deltar som observatør kan du velge å bare delta en av dagene.

  Jeg deltar på

  Mat:

  Vi kommer til å servere lunsj på lørdag og søndag, samt middag på lørdag. Maten blir vegatarisk i hovedsak, men gi beskjed her hvis det er andre hensyn vi skal ta.

  Reise og opphold

  Delegater kan søke reisedekning. Attac dekker billigste transport for delegater. Reisestøtten utbetales i etterkant. Originale kvitteringer må skannes og reiseregningsskjema fylles ut. Dette må senest sendes til attac@attac.no innen 17. april 2024 for at reisen skal kunne dekkes.

  Vi kan forsøke å hjelpe tilreisende med privat innkvartering hos andre Attac’ere. Delegater vil bli prioritert.

  Eventuelle andre kommentarer

  Sted:

  Frivillighetshuset

  Kolstadgata 1, Oslo

  Tid:

  lørdag 4. mars

  Hele dagen

  Arrangør(er):