Avstemming under landsmøte 2022

Landsmøte 2024

16. mars – 17. mars

Hele dagen

Frivillighetshuset

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar.

Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett.

Har du spørsmål om landsmøtet, bare ta kontakt.

Dagsorden:

Dette blir Attac Norges 22. ordinære landsmøte. Følgende saker behandles på dette landsmøtet:

  1. Konstituering
  2. Leders tale
  3. Årsmeldinger og generaldebatt
  4. Årsregnskap
  5. Budsjett
  6. Arbeidsplan 2024-2025
  7. Uttalelser
  8. Vedtektsendringer
  9. Navneendring
  10. Valg

Landsmøtet er regulert av vedtektene til Attac Norge og den vedtatte forretningsordenen på hvert landsmøte.

Lørdag

TidSak
09.00-09.30Registrering og kaffe
09.30-10.00Sak 1: Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
10.00-10.15Sak 2: Leders tale
10.15-11.00Sak 3: Årsberetninger og generaldebatt
Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
Det er også åpent for å ta opp andre generelle saker her.
11-00-11.15Pause
11.15-11.45Sak 4: Regnskap
Sak 5: Budsjett
– Plenumsdebatt om budsjett
11.45-12.00Hilsningstale fra Fagforbundet
12.00-12.30Politisk oppdatering: Rapport fra ministermøtet i WTO (MC13)
Vår delegat på WTO-toppmøtet, Helene Bank, gir en oppsummering av hva som har skjedd der og hva som er de mest aktuelle handelspolitiske spørsmålene nå.
Dette vil streames og være åpent for alle.
12.30-13.15Lunsj
13:15-14:30Sak 6: Arbeidsplan
– Framlegg av foreslått arbeidsplan og debatt
14:30-14:40Pause
14:40-15:20Sak 7: Uttalelser
– Framlegg av innsendte uttalelser og debatt
15:20-15:30Pause
15.30-15.45Hilsningstale fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk
15:45-16:10Sak 8: Vedtektsendringer
Debatt og vedtak.
16:10-16:30Sak 9: Navneendring
Landsmøtet diskuterer om det skal settes igang prosess for navneendring med endelig vedtak på landsmøtet 2025.
16:30Møtet heves
17:00Felles middag

Etter landsmøtet lørdag inviterer vi til åpent møte på Cafeteateret på Grønland.

SØndag

TidSak
09.30-10.30Registrering og lesepause
10.30-11.00Vedtak
Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett
11.00-11.10Pause
11.10-11.45Vedtak
Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett
11.45-12.00Hilsningstale fra Palestinakomiteen
12.00-12.45Lunsj
12.45-13.30Vedtak
Arbeidsplan, uttalelser, regnskap og budsjett
13.30-14.00Sak 10: Valg
Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges
14:00Landsmøtet avsluttes

Sakspapirer

Alle dokumenter til landsmøtet er også tilgjengelig i Attacs sky-løsning.

Forslag til landsmøtet

Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Fristene er satt av vedtektene og forretningsorden (se frister under).

Vil du at Attac skal vedta ny politikk så kan du fremme en uttalelse. Uttalelser vedtatt av landsmøtet er det Attac offisielt mener og er sammen med plattformen grunnlaget for det politiske arbeidet til Attac Norge.  Se gjerne på tidligere uttalelser for inspirasjon til hvordan du skrive et forslag til uttalelse.

Har du innspill til hva Attac skal jobbe med framover så kan du sende inn forslag til arbeidsplanen. Styret har et forslag til arbeidsplan, men du kan komme med endringsforslag. Arbeidsplanen bygger på den langsiktige strategien, som også kan revideres på landsmøtet.

Bruk malene for endringsforslag hvis du vil gjøre endringer arbeidsplan eller strategi.

Har du innspill til folk du synes burde sitte i styret eller kanskje tenker at du vil sitte der selv? Fram til valgkomiteen har lagt fram sin innstilling så kan du bare ta kontakt for å melde deg. Ønsker du å ha andre i styret enn det valgkomiten foreslår må du fremme et benkeforslag.

Fristen for å fremme forslag til endringer av vedtekter og politisk plattform er utløpt. Det samme gjelder endringsforslag til de etiske retningslinjene.

Frister:

Fristene bestemmes av vedtektene i Attac og av den vedtatte forretningsordenen til landsmøtet. Styret legger følgende frister til grunn fram mot landsmøtet.

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 16. mars

Hele dagen

Arrangør(er):