Hopp til innholdet
Hjem » Arrangementer » Landsmøte 2024

Landsmøte 2024

16. mars - 17. mars
Frivillighetshuset Kolstadgata 1 Oslo

Landsmøtet er Attac Norges øverste organ og organisasjonens viktigste møte i løpet av året.

På landsmøtet stiller delegater fra arbeidsgrupper og lokallag. Disse velges av arbeidsgruppene og lokallagene i januar og februar. Alle medlemmer kan møte som observatør uten stemmerett. I tillegg blir det et spennende politisk program der alle interesserte er velkommen til å delta. Dette blir Attac Norges 22. ordinære landsmøte.

Landsmøtet vedtar arbeidsplan og politikk for det kommende året, og velger styret i Attac Norge. Mer informasjon kommer.

Har du spørsmål om landsmøtet, bare ta kontakt.

Dagsorden:

Følgende saker behandles på landsmøtet:

 1. Konstituering
 2. Leders tale
 3. Årsberetninger og generaldebatt
 4. Foreslåtte endringer av vedtekter, politisk plattform eller etiske retningslinjer (utgår dersom det ikke finnes endringsforslag)
 5. Regnskap og budsjett
 6. Strategi og arbeidsplan
 7. Uttalelser
 8. Valg av styre, kontrollkomite, revisor og valgkomite

Landsmøtet er regulert av vedtektene til Attac Norge og den vedtatte forretningsordenen på hvert landsmøte.

Saksdokumenter og endelig program kommer nærmere landsmøtet.

Forslag til landsmøtet

Hvis du ønsker å fremme forslag til landsmøtet ta kontakt med kontoret på til attac@attac.no eller de relevante komitene.

Vil du at Attac skal vedta ny politikk så kan du fremme en uttalelse. Uttalelser vedtatt av landsmøtet er det Attac offisielt mener og er sammen med plattformen grunnlaget for det politiske arbeidet til Attac Norge.  Se gjerne på tidligere uttalelser for inspirasjon til hvordan du skrive et forslag til uttalelse.

Har du innspill til hva Attac skal jobbe med framover så kan du sende inn forslag til arbeidsplanen. En komite nedsatt av styret lager et forslag til arbeidsplan som fremmes på landsmøtet, og du kan sende innspill til dem allerede nå. Arbeidsplanen bygger på den langsiktige strategien, som kan revideres på landsmøtet.

Har du innspill til folk du synes burde sitte i styret eller kanskje tenker at du vil sitte der selv? Da kan du melde fra til valgkomiteen ved leder Martin Giset.

Vil du gjøre endringer i Attacs vedtekter eller politiske plattform må disse fremmes i god tid før landsmøtet.

Maler for forslag og endringsforslag:

Send dine forslag og endringsforslag til attac@attac.no.

Frister:

Fristene bestemmes av vedtektene i Attac og av den vedtatte forretningsordenen til landsmøtet. Styret legger følgende frister til grunn.

23. januar kl. 08.00:

 • Siste frist for endringsforslag til plattform og vedtekter (vedtektsfestet).
 • Siste frist til forslag til styrets innstilling til arbeidsplan.
 • Endringsforslag til etiske retningslinjer må også være fremmet før denne datoen for å behandles på landsmøtet i år.

23. februar kl. 08.00:

 • Påmeldingsfrist for delegater og observatører (påmeldingen åpner i slutten av januar på denne nettsiden)
 • Siste frist for endringsforslag til arbeidsplan og strategi.
 • Alle uttalelser må fremmes før denne fristen (unntak for ad-hoc uttalelser i tråd med gjeldende politikk).

15. mars kl. 18.00:

Alle endringsforslag til uttalelser må fremmes innen denne fristen dagen før landsmøtet for å behandles på landsmøtet.

 

 

Arrangør(er):