Landsmøte Attac Norge 2012

25. februar – 26. februar

Hele dagen

Fagforbundets hovedkontor

Foreløpig dagsorden

Lørdag 25. februar

09.00- 09.30 Enkel frokost/kaffe

09.30- 09.45 Konstituering

09.45- 10.00 Gjennomgang av landsmøtepapirene

10.00- 10.15 Leders tale

10.15- 11.15 Beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger
– Generaldebatt

11.15- 11.30 Pause

11.30- 11.45 Politisk innledning: Landbruk i et systemendringsperspektiv v/ Svenn Arne Lie, forfatter av «En nasjon av kjøtthuer»

11.45- 12.00 Arbeidsplan
– Fremlegging av styrets forslag

12.00- 13.00 Lunsj
– Frist for forslag til uttalelser er kl 12.30

13.00- 14.30 Arbeidsplan
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt
– Frist for forslag og endringsforslag til arbeidsplan er under debatten, før strek er satt

14.30- 14.45 Pause

14.45- 15.00 Kulturelt innslag

15.00- 15.45 Regnskap og budsjett

15.45- 16.00 Pause

16.00- 17.00 Uttalelser
– Gruppediskusjon
– Plenumsdebatt
– Frist for endringsforslag til uttalelser er under debatten, før strek er satt.

17.00- 17-15 Politisk Plattform
– Debatt

17.15- 17.45 Vedtekter
– Debatt og vedtak

18.30- Felles middag

Søndag 26. februar

09.30- 10.00 Enkel frokost/kaffe

10.00- 11.30 Arbeidsplan og budsjett
– Debatt og vedtak

11.30- 11.45 Pause

11.45- 12.00 Politisk innledning: Hvorfor stopper det internasjonale arbeidet mot skatteparadis opp? v/ Sigrid Jakobsen, leder i Tax Justice Network – Norge

12.15- 13.00 Lunsj

13.00- 14.00 Åpne møter i arbeidsgruppene:
– Utveier-redaksjonen
– Internasjonalt Utvalg (+ de som vil jobbe Kriseforståelse og analyse)
– Skatteparadisfrie soner (inkludert skattegruppa)
– Råvarespekulasjon og ressurspolitikk
– Faglig utvalg (kontakt med fagbevegelsen)
– Fagrådet

14.00- 14.30 Uttalelser
– Debatt og vedtak

14.30- 15.00 Valg

Dokumenter:

Valg:

Kandidatar til styret og AU i Attac Noreg 2012
Presentasjon av kandidatane til Attac 2012

Rapporter:

Styrets årsberetning 2011-12
Rapport fra kontrollkomite 2012

Grunndokumenter:

Politisk plattform for Attac Norge
Vedtekter for Attac Norge
Endringsforslag til vedtekter

Planer for 2012:

Styrets forslag til Arbeidsplan for Attac Norge
Endringsforslag til arbeidsplanen

Uttalelser:

Forslag til uttalelse: Krisa i Europa
Forslag til uttalelse: Krisepakker
Forslag til uttalelse: Vannprivatisering
Forslag til uttalelse: Globalisering
Forslag til uttalelse: FN-reform

Sted:

Fagforbundets hovedkontor

Keysers gate 15, Oslo

Tid:

25. februar – 26. februar

Hele dagen

Arrangør(er):