Landsmøtet 2015

Landsmøte i Attac Norge 2016

5. mars

10:15 – 16:30

Frivillighetshuset

Velkommen til landsmøte i Attac Norge 2016!

Lokallag, arbeidsgrupper, styre, fagråd og øvrige medlemmer i Attac Norge inviteres til landsmøte i Oslo lørdag 5. mars kl. 09:45.

Landsmøtet er Attacs øverste organ og avholdes en gang i året. Delegater har tale,- forslags- og stemmerett, mens observatører har tale- og forslagsrett. Se delegatfordeling og ytterligere forklaring nedenfor. Lurer du på hvilke lokallag som er aktive, se attac.no/lokallag.

Alle ordinære medlemmer har rett til å stille som observatør. Assosierte medlemmer har samme rettighet.

Landsmøterepresentantenes fullmakter skal sammen med påmelding til landsmøtet sendes til sekretariatet innen 26. februar, en uke før landsmøtet.

Landsmøtet skal:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Godkjenne årsberetning og regnskap, samt vedta budsjett for påfølgende periode.
  • Velge leder, nestleder og arbeidsutvalg på grunnlag av valgkomiteens innstilling
  • Velge en kontrollkomite og valgkomite
  • Behandle innkomne forslag til endring av politisk plattform, politiske uttalelser og vedtekter.
  • Vedta arbeidsplan for Attac
  • Fastsette medlemskontingenten

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter og politisk plattform har nå gått ut.

Se vedtektene på attac.no for ytterligere avklaringer hva gjelder landsmøtet.

Landsmøtet holdes lørdag 5. mars i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo.

Sakspapirene sendes kun til delegater, påmeldte observatører og andre bidragsytere. Ønsker du å melde deg på som observatør til landsmøtet eller vil se sakspapirene, vennligst ta kontakt med oss på mail så ettersendes de til deg.

Delegater tilbys reiseutjevning for reise til landsmøtet mot at kvittering og reiseregning leveres inn senest en måned etter at landsmøtet er avholdt.

Ikke glem årets 15års jubileum for Attac Norge! Festen holdes på Månefisken i Oslo på kvelden lørdag 5. mars. Husk å melde deg på her: http://www.attac.no/events/15arsjubileum/

Vi gleder oss til å se deg, både på landsmøte og 15års jubileet.

Vel møtt!

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 5. mars

10:15 – 16:30

Arrangør(er):