Hjem » Arrangementer » Landsmøte og landsseminar 2017

Landsmøte og landsseminar 2017

4. mars - 5. marskl. 09:00 - 5. mars til 14:00
Frivillighetshuset, K1 (7.etasje), Kolstadgata 1, Oslo

Leder takker styremedlemmer som går ut av styret

Leder takker styremedlemmer som går ut av styret på landsmøtet 2016. Foto: Hans Nøstdahl

Det er med stor glede vi innkaller til Attac Norges landsmøte 2017. Landsmøtet avholdes 4.-5. mars på Frivillighetshuset, Kolstadgata 1 i Oslo. Alle medlemmer som ønsker det kan komme som observatører på landsmøtet (meld i fra til attac@attac.no hvis du ønsker det). Delegater valgt av lokallag og arbeidsgrupper har stemmerett.

Vi har hatt et spennende år med flere viktige seire, og vi er godt i gang med planene for neste år allerede.

Saker til behandling:

  • Konstituering
  • Leders tale
  • Årsberetning 2016/2017
  • Arbeidsplan 2017/2018
  • Regnskap 2016 og budsjett 2017
  • Uttalelser fra landsmøtet
  • Endringsforslag til vedtekter
  • Endringsforslag til politisk plattform
  • Valg av Attac Norges styre 2017/2018 med leder og arbeidsutvalg

Etter selve landsmøtet lørdag vil vi arrangere landsseminar med utgangspunkt i forslaget til uttalelse på Vespa og Humla. Det vil bli politisk innledning av Knut Kjelstadli og god tid til å debattere hva Attac skal mene. Etter seminaret vil det være landsmøtemiddag for alle som ønsker det. Se her for mer info om seminaret.

Dagsorden:

 

Lørdag 4. mars

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen

9.00- 9.30 Kaffe og registering
9.30- 10.00 Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene

– Godkjenning av innkalling og dagsorden

– Valg av møteledelse, referenter og protokollunderskrivere

– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

Leder åpner møtet.

Møteledere tar over når valgt.

10.00–10.15 Leders tale
10.15- 11.15 Beretninger og generaldebatt

– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger

– Generaldebatt

11.15- 11.30 Pause
11.30- 11.45 Politisk innledning/hilsningstale
11.45- 12.15 Politisk plattform

– Debatt og vedtak

12.15- 13.15 Lunsj
13.15- 14.00 Vedtekter

– Debatt og vedtak

14.00- 14.15 Arbeidsplan

– Fremlegging av styrets forslag

14.15- 15.30 Arbeidsplan

– Gruppediskusjon

– Plenumsdebatt

Frist for endringsforslag til uttalelser er kl. 23.00 lørdag.

Resten av dagen: landsmøteseminar på Vespa og Humla, Københavngata 2
16.00-19.00 Uttalelser

– Innledning

– Diskusjon

Frist for endringsforslag til uttalelser er kl. 23.00 lørdag.

19.00 Felles middag
Søndag 5. mars

7. etasje, Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen

09.00-10.00 Kaffe og lesepause
10.00-10.30 Vedtak uttalelser
10.30- 11.00 Vedtak arbeidsplan
11.00-11.15 Politisk innledning/hilsningstale
11.15- 11.30 Pause
11.30-12.30 Regnskap og budsjett
12.30- 13.30 Lunsj
13.30- 14.00 Valg

Styret, valgkomité, kontrollkomité og revisor velges.

14.00 Landsmøtet avsluttes

 

Sakspapirer:

1. Forslag til arbeidsplan 2017-2018

2. Innkomne endringsforslag til politisk plattform 2017

2.1 Politisk plattform for Attac Norge 2016

3. Innkomne endringsforslag til vedtektene 2017

3.1 Vedtekter for Attac Norge 2016

4. Forklaring til landsmøte

5. Forslag til dagsorden

6. Forslag til forretningsorden

7. Delegatfordeling

8. Møteledere, referenter og landsmøtekomiteer v.2

9. Innkomne endringsforslag til arbeidsplan 2017 v.2

10. Forslag til uttalelse – Vesten ved et veiskille

11.1 Regnskap

11.2 Noter

11.3 Spesifikasjon resultat og balanse

11.4 Forklaring regnskap

12.1 Budsjettscenarioer 2017-2018

12.2 Forklaring budsjettscenarioer

13. Kontingentandel

14. Midler fra nedlagte lokallag

15. Valgkomiteens innstilling 2017-2018

16. Forslag til valgkomité 2017

Arrangør(er):