Petter Håndlykken innleder om finansregulering på Attacs landsseminar 2014

Landsmøte og landsseminar i Attac

28. februar – 1. mars

09:00 – 17:00

Frivillighetshuset

Landsmøtet er Attacs øverste organ som velger ledelse og styre, og som bestemmer hva Attac skal jobbe med i perioden som kommer.
På landsmøtet møter delegater valgt av lokallagene i Attac Norge. Hvis du vil være delegat ta kontakt med ditt lokallag eller gi beskjed til Attac Norge. Landsmøtet starter kl 09.15 og foregår fram til kl 15.00.

Dagsorden landsmøte

09.00 – 09.15: Kaffe og registrering
0915 – 09.35: Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse og referenter
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
09.35- 10.20: Leders tale, beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger. Debatt.
10.20-10.30: Pause
10.30- 11.30: Arbeidsplan: Debatt og vedtak
11.30- 12.00: Presentasjon av regnskap 2013. Budsjett 2014: Debatt og vedtak
12.00- 13.00: Lunsj
13.00- 13.45: Uttalelser: Debatt og vedtak
13.45- 14.15: Politisk plattform og vedtekter: Debatt og vedtak
14.15- 14.45: Valg: Styre, valgkomité, kontrollkomité og revisor
15.00: Landsmøtet avsluttes

Fra 15.30 er det landsseminar. Landsseminaret er åpent for alle og er gratis!

Program Landsseminar

Lørdag: 

15.15 Kaffe og registrering

15.30-16.30: Handelspolitikk og lokaldemokrati, ved Christian Anton Smedshaug. Smedshaug har lang erfaring fra handelspolitisk arbeid og har gitt ut en rekke bøker om gjeld, landbruk, ulikhet og demokrati.

 

16.30-17.30: Lise Rødland (nestleder i Attac): Innføring i TISA og handelspolitikk

 

Søndag: 

9.45: Kaffe og registrering.

10.00-10.30: Roger Haga Heimli (Fagforbundet): Hvorfor kjemper Fagforbundet mot Tisa? Hvordan kan Attac og Fagforbundet best jobbe sammen?

10.30-11.30: Konsekvenser av privatisering i offentlig sektor ved Helene Bank, spesialrådgiver  i For Velferdsstaten.

11.30-12.15: Lønsj

12.15-13.15: Hva gjør ulikhet med et samfunn? ved Malin Lenita Vik, forfatter og blogger på Maddam

13.15-13.30: Pause

13.30-14.30: Gruppearbeid.

14.30-14.45: Pause

14.45–15.30: Petter Slaatrem Titland (leder i Attac): Hvordan gjøre temaer om global økonomi viktig i lokalvalgkampen 2015?

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 28. februar

09:00 – 17:00

Arrangør(er):