Landsmøtet 2010

Attac Norges landsmøte 2013

23. februar – 24. februar

Hele dagen

Fagforbundets hovedkontor

23. og 24. februar er det igjen klart for landsmøte i Attac. Attac-aktivister fra hele landet samles for å legge planer for 2013 og 2014. Dette blir det 12. ordinære landsmøtet i Attac.

Under finner du den foreløpige dagsordenen for møtet. Hvis du lurer på hva de forskjellige begrepene betyr og hvordan det hele foregår praktisk kan du ta en titt på forklaring til landsmøte.

Alle aktive lokallag kan stille med delegater etter styrets vedtatte delegatfordeling for landsmøtet 2013. Lokallag som ikke er registrert med aktivitet i år kan fortsatt melde seg på, hvis de har aktivitet før landsmøtet. Det er også åpent for at andre kan delta på på landsmøtet som observatører.
Ta kontakt med Attac-kontoret hvis du har spørsmål om deltagelse.

Fredagen før landsmøtet, for de som kommer tidlig til byen eller allerede bor i Oslo, blir det Bankvandring og PubAttac.

Foreløpig dagsorden for landsmøtet ser slik ut:

Styrets forslag til dagsorden for landsmøte 2013
Lørdag 23. februar
9.00- 9.30Enkel frokost/kaffe 
9.30- 9.45Konstituering– Godkjenning av innkalling og dagsorden.- Valg av møteledelse og referenter.- Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer
9.45- 10.00Gjennomgang av landsmøtepapirene
10.00- 10.15Leders tale
10.15- 11.15Beretninger og generaldebatt– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger- Generaldebatt
11.15- 11.30Pause
11.30- 11.45Politisk innledning– Norge som kreditor v/ Ingrid Hjertaker, forfatter av Attac-rapporten «På den andre siden av finanskrisen – Norge som kreditor»
11.45- 12.00Arbeidsplan– Fremlegging av styrets forslag
12.00- 13.00Lunsj12.30: Frist for forslag til nye uttalelser
13.00- 14.30Arbeidsplan– Gruppediskusjon- PlenumsdebattFrist for forslag til arbeidsplan under debatten, før strek er satt.
14.30- 14.45Pause
14.45- 15.00Politisk innledning– Matvarespekulasjon v/  Sigurd Jorde, Framtiden i Våre Hender
15.00- 15.45Regnskap og budsjett
15.45- 16.00Pause
16.00- 16.45Uttalelser– Gruppediskusjon- Plenumsdebatt Frist for endringsforslag til uttalelser under debatten, før strek er satt.
16.45- 17.15Politisk plattform– Debatt og vedtak
17.15- 17.45Vedtekter– Debatt og vedtak
18.30-Landsmøtemiddag Teketopa, St. Olavs plass 2

 

Søndag 24. februar
9.30- 10.00Enkelt frokost/kaffe 
10.00- 11.30Arbeidsplan og budsjett– Debatt og vedtak
11.30- 11.45Pause
11.45- 12.00Politisk innledning- Valg 2013 – Blåkopi av Sverige eller radikale muligheter? v/  Wegard Harsvik, Fagforbundet og forfatter av boka «Blåkopi» som lanseres 27. februar
12.00- 12.30Hvordan rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer? Hvordan kan vi lage en helhetlig medlemsstrategi, og identifisere organisasjonens unike rolle? v/ LNU
12.30- 14.00Lunsj og åpne møter i arbeidsgruppeneInternasjonalt utvalg, skattegruppa og kampanjegruppe for skatteparadisfrie soner, Utveier-redaksjonen, faglig utvalg, fagrådet og Europagruppa.
14.00- 14.30Uttalelser– Vedtak
14.30- 15.00Valg
15.00Møteslutt

 

Sted:

Fagforbundets hovedkontor

Keysers gate 15, Oslo

Tid:

lørdag 23. februar

Hele dagen