Plakat: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system

Lansering: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system

20. februar

19:00 – 21:00

Kulturhuset

Plakat: Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system

[Miljøet, vår mentale helse, jordbruket, urfolks rettigheter, arbeidsplasser, velferdsstaten og demokratiet er under press. Hvordan har det seg at vi opplever problemer på alle disse områdene samtidig? Kapitalismen har stått i sentrum av en villet politikk hvor økonomisk vekst og konkurranse settes over andre behov. Tåler vi og verden da enda mer kapitalisme?

Spire, Attac, Latin Amerika-gruppene, Sosialistisk Ungdom og Rød Ungdom inviterer til lansering av rapporten “Hvorfor vi trenger et nytt økonomisk system: Historier fra det nye Norge”, i samarbeid med dragkinggruppa Gutta – som vil opptre hele kvelden.

Rapporten er en samling tekster fra folk i arbeidslivet, akademikere, og fagfolk som beskriver situasjonen vi i dag står i. Hvordan påvirker det økonomiske systemet helt vanlige folk, som sykepleiere, uføretrygdede og lokførere?
Rapporten er en dokumentasjon på det nye Norge, med pekepinn på retning videre for å løse problemene vi ser i dag.

Det blir altså hardstlående systemkritikk både av dragkingsa, appellantene, paneldeltakerne, organisasjonene og innlederne.

PROGRAM:
Åpningsappell v/ Maria Refsland, redaktør for rapporten
Historie «fra min hverdag» v/ Hanne Torgersen, sykepleier på Ullevål Sykehus.

Panelsamtale: Hvordan løse floka
Hanne Torgersen – sykepleier og bidragsyter i rapporten
Andreas Sjalg Unneland – leder i Sosialistisk Ungdom
Hege Skarrud – leder i Spire og ansvarlig redaktør i rapporten
Lone Lunemann Jørgensen – leder i NTL Ung

Avsluttende ord v/ Martine Kopstad Floeng, leder i Attac

Sted:

Kulturhuset

Youngs gate 6, Oslo

Tid:

torsdag 20. februar

19:00 – 21:00

Arrangør(er):