Lansering: Norsk mat på norske ressurser, hvordan øke selvforsyningsgraden i Norge?

20. november

18:00 – 20:00

Påmeldingslenke

Velkommen til lansering av Alliansen Ny landbrukspolitikk sitt hefte om selvforsyning, «Norsk mat på norske ressurser, hvordan øke selvforsyningsgraden i Norge

Vi ønsker med denne lanseringen å gi en introduksjon til det viktigste vi har kommet fram til om norsk selvforsyning, og hva vi mener må til for at Norge skal omstille seg for å produsere en større andel av sin egen mat. På en livgivende måte. Vi ønsker også å løfte samtalen om hvordan vi kan bruke denne kunnskapen og samarbeide for å få en ny norsk landbrukspolitikk. Når vi står sammen har vi stor påvirkningskraft!

Alle med interesse for mat, etikk, jordbruk, handel, natur og liv er hjertelig velkommen.
Lanseringen vil foregå digitalt, meld deg på for å få tilsendt lenke til arrangementet

Program

18.00-18.15 Introduksjonsrunde av Alliansen Ny Landbrukspolitkk og medlemsorganisasjonene.
18.15- 18.45 Presentasjon av hovedfunn i arbeidet med selvforsyningsheftet v/styremedlemmer i ANL
18.45- 19.10 Spørsmål- og innspillsrunde
19.10-19.20 Pause
19.20-19.40 Gruppearbeid: hvordan tar vi dette videre?
19.40-19:55 Presentasjon fra gruppene.
19:55- 20:00 Avslutning og veien videre

ANL består av disse organisasjonene:

 • Spire
 • Sosialistisk Ungdom
 • Latinamerikagruppene i Norge
 • Norsk Permakulturforening
 • Natur og Ungdom
 • Grønn Ungdom
 • Rød Ungdom
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlags Ungdomsutvalg

I tillegg til støtteorganisasjoner (uten aktive styremedlemmer):

 • Økologisk Norge
 • Attac Norge
 • Biologisk Dynamisk forening

Tid:

mandag 20. november

18:00 – 20:00

Arrangør(er):