Lunsjseminar: TTIP – Når politikk blir handelshindring

27. mars

12:15

Harriet Holters hus (UiO Blindern)

EU og USA er allerede godt i gang med forhandlingene om en svært omfattende frihandels- og investeringsavtale som går under navnet ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’ (TTIP/TAFTA). Avtalen er også relevant for Norge, og Utenriksdepartementet jobber allerede med den. Blir den innført, kommer vi til å kjenne det på kroppen – så hvorfor ikke sette seg litt inn i hva vi går i møte?

Blant selskapers definisjon på handelshindre som må fjernes finner man blant annet miljø-, forbruker- og arbeidslivsreguleringer. Avtaleutkastet inneholder også en investor-stat tvisteløsningsmekanisme som tillater storselskaper å etterprøve demokratisk bestemt politikk. Vi har allerede sett eksempler som når Phillip Morris saksøkte Australia på grunn av deres røykelovgivning, Svenske Vattenfall gikk til sak mot den tyske stat etter beslutningen om å fase ut atomkraft og franske Viola nylig saksøkte Egypt fordi de økte minstelønna. Tvistene avgjøres i udemokratiske ad hoc organer, og det er skattebetalerne som til syvende og sist betaler regningen.

Forhandlingene gjøres bak lukkede dører, og det er kun etter massivt press fra sivilsamfunn at ett av avtalens kapitler er blitt offentliggjort. I Norge har avtalen i liten grad blitt diskutert til nå.

Nestleder i Attac, Lise Rødland, kommer for å fortelle oss mer om hvor forhandlingene står, og hvordan en eventuell avtale kan påvirke Norge. Vi står for kaffe, så ta med deg matpakka og få litt påfyll i lunsjpausa.

Sted:

Seminarrom 101Harriet Holters hus (UiO Blindern)

Moltke Moes vei 33, Oslo

Tid:

torsdag 27. mars

12:15

Arrangør(er):