Markering for rettferdig maktfordeling

1. mars

08:30 – 09:30

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Spire lanserer kampanjen “Makt over maten” og vil vise at vi er mange som krever en solidarisk og demokratisk matpolitikk, og at vi er en bred bevegelse som kjemper for matsuverenitet! Vi stiller oss bak denne markeringen og blir med for å vise solidaritet i matkrisa og kreve en mer rettferdig maktfordeling i matsystemene.

Det blir appeller, musikkinnslag, frokost og kaffe.
Følg med i arrangementet for mer informasjon når markeringen nærmer seg!

En av de største utfordringene verden står overfor i dag er en forverret sultkrise. Vi lever i en verden preget av enorm ulikhet. Mange lever i den ytterste nød, mens andre lever i overflod. Det er tydelig at vi har et fordelingsproblem i verden i dag, når det kommer til mat. Norge kan ikke kjøpe seg ut av matkrisa. Vi må føre en politikk som er solidarisk og ikke tar maten ut av hendene til bønder i det globale sør.

For å gjøre noe med dagens situasjon, krever vi, Spire med flere matsuverenitet. Matsuverenitet er folk, lokalsamfunn og lands rett til å bestemme over egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset deres spesielle betingelser.

I dag blir Norges innsats for å sikre matsikkerhet internasjonalt undergravet av norsk handelspolitikk, fravær av norsk sjølforsyning samt urettferdige maktbalanser i matsystemet.

Følg med på Spires kampanje “MAKT OVER MATEN” som lanseres 1. mars og følg med videre i kampanjeperioden.

Hovedkravet for denne markeringa er å sikre en mer rettferdig maktfordeling i det nasjonale og internasjonale matsystemet.

 

 

Sted:

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Eidsvolls plass, Oslo

Tid:

onsdag 1. mars

08:30 – 09:30

Arrangør(er):