Medlemsmøte Attac Oslo Vest og Nesodden

6. februar

17:00 – 19:00

Majorstua (ved Valkyrie plass) hos Ursula Jacobsen

Møtet holdes i Jacob Aalls gate 26 på Majorstua (ved Valkyrie plass) hos Ursula Jacobsen (3. etasje mob nr 41194783).

Hovedtema for møtet er saker til det kommende landsmøtet i Attac 25. og 26. februar 2012 i Oslo
 1. Hva vil vi at Attac skal arbeide med i året som kommer ? Hva ønsker vi i vårt lokallag i bidra med i denne sammenheng ?
2. Diskusjon av forslag som kommer opp på landsmøtet
 3. Valg av våre 5 delegater til landsmøtet.
 4. Eventuelt

Sted:

Majorstua (ved Valkyrie plass) hos Ursula Jacobsen

Jacobs Aalls gate 26, Oslo

Tid:

mandag 6. februar

17:00 – 19:00

Arrangør(er):