Attacs logo

Medlemstreff i Attac Aust-Agder

9. mai

18:00

Kafé Lindvedske Hus

På denne samlinga vil vi snakke eindel om korleis Attac skal profilere seg og få reist viktige debattar under Arendalsuka.

Henni og Torolf vil informere på samlinga om kva som pr 9.mai er avklart med Attac sentralt og Arendal Bibliotek ang. Attac og Arendalsuka:
• aktuelle saker/tema å prioritere?
• status for planane vi tidligare har snakka om ang filmvising?
• standsplanar mandag 14. – onsdag 16.august, og kva organisasjonar vi kan ønske oss å få dele standsplass med?
• deltaking frå sentrale medlemmer i Attac og andre?
• økonomisk støtte frå sentralt?
• ope møte mandag 14.august på biblioteket?

I tillegg vil vi sjølsagt som vanleg kunne lufte alle aktuelle saker som opptar oss i Attac.

Sted:

Kafé Lindvedske Hus

Nedre Tyholmsvei 7B, Arendal

Tid:

tirsdag 9. mai

18:00

Arrangør(er):