Gruvetrøbbel fra Guatemala til Norge – u-landstilstander i Finnmark?

16. april

17:00 – 19:00

Litteraturhuset

Åpent møte om gruver, miljø, utvikling og demokrati.

Den global kampen for mineralressurser tilspisser seg.
–         Hvilken politikk ligger bak? Finnes det plass for lokaldemokratiet?
–         Hvilke konsekvenser får gruvedrift for lokal befolkning og miljø?
–         Hva mener politikerne?

Regjeringen la nylig frem en omdiskutert Mineralstrategi og forhandler bilaterale avtaler som gir gruveselskapene rett til å ture frem og møte lokal motstand i internasjonale tvistedomstoler. Med økte priser og kamp om ressursene vil Finnmark være et strategisk viktig område de neste årene.

Kommunestyret i Kautokeino har ved to anledninger sagt nei til konsekvensutredning av gullutvinning i reinbeiteområdet Bidjovagge. Gruveselskapene jobber og lobber hardt mot de lokale vedtakene. Norge er et av ytterst få land i verden som tillater sjødeponi av giftig gruveavfall, noe miljøvernbevegelsen har jobbet mot lenge. Har vi fått “u-landstilstander” i Finnmark? Står ryktet om den vellykkede norske ressursforvaltningen for fall?

Korte innledninger ved:
– Cecilie Hansen, ordfører i gruvekommunen Sør-Varanger
– Bernt Nilsen, leder i Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden
– Caroline Lund, Advokatfirmaet Lund & co
– Heidi Lundeberg, daglig leder i Latin-Amerikagruppene

Kommentarer fra:
– Alf Holmelid (SV) Næringskomiteen
– Per Olaf Lundteigen (Sp) Finanskomiteen
– Snorre Valen (SV) Forvars- og Utenrikskomiteen

Attac og Handelskampanjen ønsker velkommen og lover lett servering for arbeidsfolk.

Sted:

Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

tirsdag 16. april

17:00 – 19:00

Arrangør(er):