Mot sosiale kutt: Solidaritet med spanske arbeidere og arbeidsløse

22. mars

14:00 – 15:00

Møt opp på Youngstorget 22. mars kl. 14.00!

flyer attac

EUs kuttpolitikk og tap av tilkjempede sosiale rettigheter har tvunget spanjoler til å emigrere til Norge. «Vi drar ikke, de kaster oss ut!», sier de sosiale bevegelsene i Spania.

Over 20 prosent av Spanias befolkning lever i fattigdom, og Røde Kors har kalt situasjonen i Europa den verste humanitære krisen siden andre verdenskrig. Det finnes seks millioner arbeidsløse i Spania. Ungdomsledigheten er på hele 55 prosent. Én av ti EU-borgere bor i Spania, mens nesten én av fem arbeidsløse i EU er spanjoler.

Den økonomiske krisa i Europa tvinger spanjoler til å utvandre for å finne arbeid. Mange av dem blir utnyttet på det groveste, også her i Norge. Fagbevegelsen avslører hele tiden organisert utnyttelse av spanske arbeidsinnvandrere. Vårt krav er: Anstendig lønns- og arbeidsvilkår for alle som jobber i Norge.

Samtidig blir demokratiet innskrenket. «Borgersikkerhetsloven» kan gi flere hundretusen euro i bot for å demonstrere, og ytringsfriheten og forsamlingsfriheten er truet. Arbeidere og sosiale bevegelser mobiliserer kraftig for sine demokratiske rettigheter, men møter forfølgelse og politivold. Over 90 prosent av nye jobber i 2013 var uten fast kontrakt, og regulering av arbeidstid og -betingelser forsvinner. Faste kontrakter hører fortida til. Etter flere år med lønnskutt krever IMF at Spania kutter lønningene med ytterligere ti prosent.

I Madrid den 22. mars avslutter sosiale bevegelser i Spania en landsomfattende marsj mot EUs kuttpolitikk og den spanske regjeringens trusler mot demokratiet. Flere land i Europa viser sin støtte ved å demonstrere i sine byer. I Oslo gjør vi det samme.

Våre egne politikere i Norge fremmer skattekutt som deres store virkemiddel for økonomisk vekst. Trusselen mot velferdsstaten vil også komme til Norge.

Løsningen til den spanske høyreregjeringen er en skattepolitikk som i hovedsak tjener de rikeste i landet. De kutter i arbeidsgiveravgiften, og skatteletter tømmer en statskasse som skal betale for sosiale tjenester. Arbeidsgivere overfører sine økonomiske tap og utgifter til staten. Etter krisa ble selskapsskatten mer enn halvert. I tillegg lurer store selskaper seg unna det som er igjen av skattekrav. Alle børsnoterte selskaper i Spania har tilknytning til skatteparadis.

Befolkningen i Spania betaler fortsatt for en krise de tok over fra de rikeste i landet. Vi sier som i Spania: Vi har ikke ansvaret for de rikes krise!

Tilsluttede organisasjoner: LO i Oslo, Norsk Tjenestemannslag Universitetet i Oslo, Nei til EU, Nei til EU Oslo/Akershus, Norge Sosiale Forum, For Velferdsstaten, Industri Energi Ungdom, Handel og Kontor Oslo/Akershus, Rørleggernes Fagforening, Heismontørenes Fagforening, Sosialistisk Venstreparti, Sosialistisk Ungdom, Rødt, Miljøpartiet De Grønne.

 

Byer tilslutta

Markeringer finner sted i følgende byer: Amsterdam, Belfast, Berlin, Brussel, Buenos Aires, Dublin, Edinburgh, Frankfurt, Lima, London, Mexico By, Munchen, Montpellier, Oslo, Paris, Praha, Santiago de Chile, San Salvador, Stuttgart, Toulouse og Wien. Se kart over marsjens deltagere i Spania her.

 

Sted:

Tid:

lørdag 22. mars

14:00 – 15:00

Arrangør(er):