Piketty og ulikhet – åpent møte med film

10. september

18:00

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Sommeren er over og høsten har begynt. Det er derfor på tide at Attac Oslo gjenoppstarter sine aktiviteter.

1 prosent av menneskeheten er nå så rik at det har blitt vanskelig å sette tall på det. Forskning utført separat av økonom Philip Vermeulen, i den europeiske sentralbanken, og Gabriel Zucman, fra London School of Economics, viser at de superrike er undervurdert. Endringer i global ulikhet blir skjult og nasjoner fratas milliarder i skatteinntekter via skatteparadis og hemmelighold. Korrigering for lignende blundere i inntektsdata viser ifølge Verdensbanken at framgangen i innsnevring av gapet mellom verdens rike og fattige perioden 1988-2008 er ubetydelig.

Vi ønsker derfor å ha en kort introduksjon om den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty som i 2013 ga ut boka Le Capital au XXIe siècle (Kapitalen i det 21. århundrede), før vi viser noen kortfilmer, inkludert ”Who Owns What Where?” og diskuterer temaet. Piketty, som ved hjelp av en stor mengde økonomihistoriske data ga en oversikt over inntektsulikhet i vestlige land siste 250 år, er særlig kjent for sin forskning på hvordan ulikheter i inntekt og formue har utviklet seg over tid.

Sted:

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

onsdag 10. september

18:00

Arrangør(er):