Møte i arbeidsgruppa for finans og miljø

22. mars

18:00 – 19:30

Arbeidsgruppa for finans og miljø jobber for et mer økologisk bærekraftig finanssystem. Saksfeltene vi fokuserer mest på er pengepolitikk, regulering av den private finanssektoren, karbonavgifter og markedet for CO2-kompensasjon.

Gruppa har møter annenhver uke, vanligvis digitalt over Zoom. Send en melding til t.krogh@gmail.com hvis du er interessert i å delta på møtene våre.

Sted:

Tid:

tirsdag 22. mars

18:00 – 19:30

Arrangør(er):