Møte i det europeiske Attac-nettverket

28. juni – 30. juni

Hele dagen

Cire

28.- 30. juni 2013 møtes representanter fra det europeiske Attac-nettverket (EAN) i Belgia til sitt halvårlige møte (Attac-sem).

Sted:

Cire

82 rue du Vivier, Brüssel

Tid:

fredag 28. juni

Hele dagen

Arrangør(er):