Møte i Europagruppa

16. september

19:00 – 20:30

Felleshuset i Langgata 17

På møtet skal vi diskutere boligpolitikk og det videre arbeidet utover høsten. Det blir noen korte innledninger som følger opp temaer gruppen har diskutert tidligere: Finansialisering av boligmarkedet, muligheter for finansiering av en større ikke-kommersiell boligsektor, og oppdateringer på noen konkrete boligpolitiske saker.

Om Europagruppa:
Europagruppa i Attac Norge har jobbet mot innstrammingspolitikk og økende ulikheter i Europa. Fremover ønsker vi å knytte fordelingspolitikk til grønn omstilling. Vi vil studere ulike former for solidarisk økonomi som kan realiseres på siden av markedsøkonomien. Vi vil finne ut om et grønt skifte finansiert av en «Green New Deal» kan realiseres innenfor dagens rammer og samtidig være et skritt på veien mot en mer demokratisk økonomi. Vi vil spre kjennskap til økonomer, filosofer o.a. som har alternative forslag til den rådende økonomiske modellen. Gjennom kontakt med sosiale bevegelser, solidaritetsnettverk, samvirker, kooperativer og andre initiativ nedenfra vil vi bidra til å bygge bro mellom økonomiske teorier og praktiske initiativ. I første omgang vil vi jobbe med studier av hvordan deler av boligsektoren kan utvikles uten de tradisjonelle markedskreftene, som en såkalt «tredje boligsektor».

Er du interessert i å være med i Europagruppa? Kom gjerne på møtet, eller send en melding til oslo@attac.no

Sted:

Felleshuset i Langgata 17

Langgata 17, Oslo

Tid:

mandag 16. september

19:00 – 20:30

Arrangør(er):