Møte i handelsgruppa

15. september

18:00 – 19:30

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Vil du være med å stoppe TISA og TTIP? Eller synes du det er urimelig at multinasjonale selskaper kan saksøke stater når lover kommer i veien for selskapenes profitt? Attacs handelsgruppe jobber med handelspolitikk, og spesielt med ulike handelsavtaler som i all hovedsak blir laget på selskapenes premisser. Forkortelsene og det juridiske språket kan virke skremmende, men med kunnskap kan vi skape et mer rettferdig internasjonalt handelssystem.

Handelsgruppa jobber blant annet gjennom å arrangere temamøter med foredrag og diskusjoner, skrive artikler og uttalelser og å spre kunnskap. Vi møtes i Oslo ca. hver tredje uke, og har i tillegg en e-postliste hvor vi utveksler informasjon og nyheter om handel.

Vil du være med? Ta kontakt med koordinator for handelsgruppa Camilla Hansen på e-post.

Vi har klart å stanse udemokratiske og urettferdige handelsavtaler før, og kan gjøre det igjen!

Sted:

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

torsdag 15. september

18:00 – 19:30

Arrangør(er):