Møte i handelsgruppa

25. august

18:00 – 19:30

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Frislipp av finansbransjen forårsaket finanskrisen i Europa som har sendt millioner av mennesker ut i fattigdom. Til tross for dette forhandles det i TISA om et regelverk som vil gi banker, gribbefond og finansspekulanter enda friere tøyler. Lekkede dokumenter fra TISA-forhandlingene viser blant annet at avtalen vil sterkt innskrenke det politiske handlingsrommet til å innføre reguleringer og tiltak for å forhindre nye finanskriser. Finanslobbyen jobber hardt for å få det på sin måte og lekkasjene tyder på at de vinner frem.

Torsdag 25. august vil organisasjonssekretær i Attac, Lise Rødland, fortelle oss hvordan TISA vil føre til ytterligere deregulering av finansindustrien og hvilke sosiale og økonomiske konsekvenser det kan få. Etter innledningen vil det bli god tid til spørsmål og diskusjon.

Bli med i Attacs handelsgruppe

Vil du være med å stoppe TISA og TTIP? Eller synes du det er urimelig at multinasjonale selskaper kan saksøke stater når lover kommer i veien for selskapenes profitt? Attacs handelsgruppe jobber med handelspolitikk, og spesielt med ulike handelsavtaler som i all hovedsak blir laget på selskapenes premisser. Forkortelsene og det juridiske språket kan virke skremmende, men med kunnskap kan vi skape et mer rettferdig internasjonalt handelssystem.

Handelsgruppa jobber blant annet gjennom å arrangere temamøter med foredrag og diskusjoner, skrive artikler og uttalelser og å spre kunnskap. Vi møtes i Oslo ca. hver tredje uke, og har i tillegg en e-postliste hvor vi utveksler informasjon og nyheter om handel.

Vil du være med? Ta kontakt med koordinator for handelsgruppa Camilla Hansen på e-post.

Vi har klart å stanse udemokratiske og urettferdige handelsavtaler før, og kan gjøre det igjen!

Sted:

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

torsdag 25. august

18:00 – 19:30

Arrangør(er):