Økonomiske alternativer for det 21. århundre – Solidarisk økonomi, grønn vekst, sosialisme eller en ny Great Transformation?

18. april

18:00 – 20:00

Litteraturhuset (Nedjma)

Professor Elmar Altvater
Professor Elmar Altvater

Hvordan kan vi formulere alternativer til kapitalismen som både er radikale nok til å møte økologiske og sosiale problemer, og samtidig realistiske nok til å høste oppslutning? Økologiske og økonomiske kriser vil trolig tvinge fram nye økonomiske løsninger. Samtidig er det ikke selvsagt at disse løsningene blir demokratiske.

Attac Norges fagråd får besøk den kjente globaliseringskritikeren Elmar Altvater for å diskutere noen alternativer. Han vil diskutere fire alternativer til det nåværende systemet: solidaritetsøkonomi, en «sosialisme for det 21. århundre», grønn vekst eller en ny «Great Transformation».

Professor Elmar Altvater sitter i Attac Tysklands fagråd. Han er en kjent økonomisk kritiker og professor i politisk økonomi ved Otto-Suhr-instituttet for statsvitenskap på Det Frie Universitet i Berlin.

Han har skrevet tallrike bøker og skrifter med globalisering- og kapitalisme-kritikk, deriblant det som er et standardverk for den globaliseringskritiske bevegelsen i Tyskland: «Grenzen der Globalisierung» (1996, med Birgit Mahnkopf).

Han besøker Norge og vil holde et møte sammen med Attacs fagråd om økonomiske alternativer.

Knut Kjeldstadli vil lede møtet.

Møtet er åpent for alle. Gratis inngang.

Møtet vil foregå på engelsk.

Sted:

Litteraturhuset (Nedjma)

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

torsdag 18. april

18:00 – 20:00

Arrangør(er):