Møte om TISA og oppstart av lokallag i Tønsberg

21. oktober

13:00

Tønsberg bibliotek

Lørdag 21. oktober vil Attac arrangere et informasjonsmøte i Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Blant temaene som tas opp er TISA-avtalen (Trade In Services Agreement), og hvordan den kan påvirke lokalpolitikken i Norge og hva vi kan gjøre for å stoppe den.

Attacs nestleder, Joakim Møllersen, vil lede møtet.

TISA er en internasjonal reguleringsavtale for handel og investeringer hva gjelder tjenester. Forhandlingene har pågått i hemmelighet siden 2013, hvor Norge er ett av 50 land som deltar. Det meste vi vet om TISA slik den foreligger nå er gjennom lekkasjer av avtaleteksten. Går den gjennom vil lokaldemokratiet kunne innskrenkes betraktelig og velferdstjenestene kommunene kan tilby påvirkes. Scenariene man står overfor er irreversible privatiseringer av velferdstjenester.

Internasjonal handelspolitikk har blitt så omfattende at den også vil ha en sterk påvirkning over norsk kommunepolitikk.

Bli med på møtet og lær mer om saken og hva du kan gjøre for å motvirke utviklingen.

Tønsberg og Nøtterøy Bibliotek i Bjørnebo-rommet, lørdag 21, oktober kl. 13.00

Bjørg Aaby medarrangør og kontaktperson – 95751102.

Sted:

Tønsberg bibliotek

Storgata 16, Tønsberg

Tid:

lørdag 21. oktober

13:00

Arrangør(er):