Næring til Norge

20. august

09:30 – 15:00

Litteraturhuset (Kjelleren)

Næring til Norge er årets store seminar om landbruk og næringspolitikk.
Hvordan skal vi få et lønnsomt, solidarisk og miljøvennlig landbruk?

Seminaret arrangeres av Fagforbundet og Alliansen Ny Landbrukspolitikk.
Arrangementet er gratis.
Gratis lunsj serveres ved påmelding på denne e-posten: landbruksseminaret@gmail.com

INNLEDERE:

Næringspolitikk og bobleøkonomi – Christian Anton Smedshaug
Politikken og drivkreftene – Amund Venger
Hva er status i norsk jordbruk? – Svenn Arne Lie
Tollvern, markedsmakt og muligheter – Svein Førde
Norsk landbruk sett fra Afrika – Helene Bank
Hva spiser ei ku? Arealbruk og produksjonsmåte – Odd Magne Harstad
Familiejordbruk eller selskapsjordbruk? – Jan Davidsen
Lønnsomt landbruk ­ – Ole Christen Hallesby

Ordstyrer er Per Olaf Lundteigen

Sted:

Litteraturhuset (Kjelleren)

Wergelandsveien 29, Oslo

Tid:

tirsdag 20. august

09:30 – 15:00

Arrangør(er):