Norge har makt over maten i Brasil – Kan handelsavtaler sikre rettferdige matsystemer?

21. mars

18:00 – 19:00

Kulturhuset

Spire inviterer til en panelsamtale tirsdag 21. mars på Kulturhuset. Det blir matservering og spennende diskusjon om hvilken makt handelsavtaler har over maten vår.

I panelet: - Larissa Avelar, Leder i Latin-Amerikagruppene i Norge - Geir Jørgensen, Stortingspolitiker for Rødt - Ola Elvestuen, Stortingspolitiker for Venstre - Diego Marin Rios, Leder i Attac

Norge forhandler nå med EFTA-landene (Liechtenstein, Sveits og Island) om en ny frihandelsavtale med Mercosur-landene (Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay). Avtalen skal sikre økt import av soya og kjøtt til Norge og øke eksport av laks til Sør-Amerika. Det handler i stor grad om å øke en allerede eksisterende og lite bærekraftig handel mellom land i Europa og Sør-Amerika. Urfolk og småbønders rettigheter blir tilsidesatt i land som Brasil, for å favorisere produksjon fra storskala landbruk og industri. Det å arbeide for en friere handel som vektlegger Norges interesser, samsvarer ikke med behovene til land i det globale sør.
Norge gir bistand med en hånd og tar rettigheter og eierskap til land, ressurser og mat med den andre gjennom handelsavtalene vi inngår. Avskoging i Amazonas har stått i sentrum av diskusjonen om avtalen, men spørsmål om matsuverenitet og matsikkerhet er vel så viktig. Derfor samler vi et panel for å diskutere nettopp dette.
Spire lanserer kampanjen “Makt over maten” i mars. Kampanjen fokuserer på matsuverenitet som et viktig verktøy for å sikre matsikkerhet. Matsuverenitet er folk, lokalsamfunn og lands rett til å bestemme over egen landbruks- og matpolitikk som er økologisk, sosialt og økonomisk tilpasset deres spesielle betingelser.
Matsuverenitet innebærer også retten til å kunne omlegge matsystemet. Vi ønsker å gå vekk fra de industrielle modellene som stadig vinner mer terreng, for å satse på bærekraftig småskalaproduksjon. Småskalaproduksjon er sentralt i møtet med dagens og kommende utfordringer.

Sted:

Kulturhuset

Youngs gate 6, Oslo

Tid:

tirsdag 21. mars

18:00 – 19:00

Arrangør(er):