Norges innsats for rettferdig fordeling – en kamp mot vindmøller?

21. februar

18:00 – 20:00

Litteraturhuset i Bergen

Åpent møte med utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås:

På tross av veksten i utviklings- og mellominntektsland er fattigdomsreduksjonen i mange land skuffende liten. Ulikhetene mellom fattig og rik vokser. Enorme pengestrømmer forsvinner ulovlig ut av fattige land.

Kan lille Norge virkelig bidra til å endre denne virkeligheten? Er det greit at skattepengene til en alenemor på Solheim går til å finansiere bistandsprosjekter i land der så godt som ingen av de rikeste betaler skatt? Hvor mye kan vi egentlig påvirke?

Innledning ved utviklingsministeren

Debatt med publikum, Benedikte Pryneid Hansen (Attac) og Tina Søreide (Christian Michelsens Institutt/UiB)

Ordstyrer: Sjur Holsen, politisk redaktør i Bergens Tidende

Debattmøtet organiseres av Utenriksdepartementet i samarbeid med Attac.

Vel møtt – ingen påmelding nødvendig!

 

Se arrangementet på facebook.

Sted:

Litteraturhuset i Bergen

Østre Skostredet 5-7, Bergen

Tid:

torsdag 21. februar

18:00 – 20:00

Arrangør(er):