Victor Menotti

Hva med den norske modellen? Energi, næring og TiSA-avtalen

24. november

19:00 – 21:00

Informasjon om sted kommer snart

Et nytt internasjonalt regelverk kan bestemme det politiske handlingsrommet for energipolitikken og arbeidslivet i Norge. Får vi en energisektor som er så trygg som mulig, så sikker som mulig og så miljøvennlig som mulig? Klarer vi omstillingen?

Victor MenottiVictor Menotti (USA) har jobbet med handelspolitikk, energi og ressursforvaltning siden 1990-tallet, og er i Norge for å lansere en ny rapport om Norge, energipolitikk og TISA-avtalen.
Handelsavtalen om tjenester, TISA, kan utfordre bærebjelker vi trenger i den norske modellen for å møte omstillingen som står foran oss. Norge forhandler om TISA-avtalen med EU, USA og 20 andre land. Regjeringen håper på å bli ferdige i desember.

Menotti holder en innledning om temaet og det blir en åpen samtale etterpå.

• Regelverket rundt stasjonering av midlertidig ansatte kan bli utvidet gjennom TISA-avtalen. Krav til bruk av lokale leverandører og lokal arbeidskraft er avtalestridig. I konkurranse med utenlandske tilbydere vil det bli vanskeligere å holde på høye standarder for arbeidstakere i Norge.
• TISA-avtalen legger opp til et mindre handlingsrom for en aktiv offentlig næringspolitikk for å fremme miljøvennlige bedrifter innenfor energisektoren.
• Regelverket er med å svekke evne til å regulere internasjonale energiselskaper og tjenesteleverandører i industrien. Hva skjer da med trygghet, sikker
• Utviklingsland får ikke lov til å kopiere norsk olje- og energipolitikk. Samarbeid med utviklingsland kan gjøre at Norge kan benytte sin ekspertise utenlands og lære opp andre. Victor skal fortelle om hva slags hindringer som ligger i TISA-avtalen for miljøvennlig næringspolitikk.

Victor kommer rett fra klimatoppmøtet COP22 i Marrakesh, og vil også gi oppdateringer for dette feltet derfra.

Sted:

Informasjon om sted kommer snart

Stavanger, Stavanger

Tid:

torsdag 24. november

19:00 – 21:00

Arrangør(er):