Arne Melchior og Tori Loven Kirkebø

NUPIs Arne Melchior om norsk handelspolitikk og globalisering

23. januar

15:15

Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket UiO)

Arne Melchior og Tori Loven Kirkebø
Attac Blindern har invitert NUPIs Arne Melchior til å snakke om norsk handelspolitikk. Samtalen ledes av statsviter Tori Loven Kirkebø, seniorkonsulent ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og styremedlem i Attac.
2017 ligger an til å bli et år der verdenshandelen forandres dramatisk. Brexit kan komme til å sende Storbritannia ut av EUs interne marked, og er på jakt etter nye handelsavtaler. Trump vil ha flere amerikanske arbeidsplasser, truer Kina med handelskrig og vil reforhandle den nordamerikanske handelsavtalen NAFTA. Kina vil forsøke å fylle tomrommet etter Trumps avlysning handelsavtalen med stillehavsland, TPP. Også handelsavtalen mellom EU og USA, TTIP, går en usikker tid i møte. Hva har dette å si for Norge?

Attac Blindern har invitert NUPIs Arne Melchior til å snakke om norsk handelspolitikk i lys av disse trendene, og det vil bli en diskusjon om hvordan globalisering i årene fremover kan forenes med økonomisk vekst, demokratiske prinsipper og en egalitær samfunnsutvikling. Melchior ledet den internasjonale forskergruppen som i regi av regjeringen utredet konsekvenser av TTIP for Norge, og er til daglig forskningsleder for internasjonal økonomi ved NUPI.

Samtalen ledes av statsviter Tori Loven Kirkebø, seniorkonsulent ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og styremedlem i Attac.

Vi håper at så mange som mulig vil starte semesteret med en ettermiddagstime om handelspolitikk!

Sted:

Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket UiO)

Moltke Moes vei 39, Oslo

Tid:

mandag 23. januar

15:15

Arrangør(er):