Bryggen i Bergen

Oppstartsmøte Attac Bergen

27. februar

17:00 – 19:00

Innbyggerservice Bergen Kommune

I Bergen har vi ikke hatt noe lokallag på flere år. Dette er vi flere som synes er litt synd så vi prøver nå å få startet opp igjen med noe aktivitet. Det er kjempegøy og lærerikt å være med på aktiviteter i Attac, og det er flere viktige saker nå som engasjerer mange mennesker. Så anbefaler alle medlemmer som kan, å delta på oppstartsmøtet så vi får kommet i gang.

Saksliste:
1)  Velkommen
– Kort orientering om Attac Bergen
2) Konstituere lokallag
– Hvordan skal vi organisere oss?
– Hvilke ambisjoner har vi med lokallaget?
– Evt. andre ting vi bør tenke på.
3) Økonomi
– Kort orienterting.
4) Valg av styre/arbeidsutvalg/kontaktpersoner
– Hva behøver vi av dette?
– Valg av frivillige som har lyst å være med å drive lokallaget.
5) Landsmøte 2020
– Fristen for å melde seg på landsmøte nærmer seg. Den går ut 1.mars for både delegater og observatører.
– Valg av delegater.
6) Forslag til arbeidsplan for 2020
– Her er det bare å komme med ideer på ting vi kan gjøre.
– Vi kan også se på arbeidsplan sentralt for Attac Norge.
7) Eventuelt.

Illustrasjonfoto : Diego Delso hos Wikimedia Commons

Sted:

Innbyggerservice Bergen Kommune

Kaigaten 4, Bergen

Tid:

torsdag 27. februar

17:00 – 19:00

Arrangør(er):