Oppstartsmøte Attac Blindern

2. september

12:15 – 13:00

Blindern, Harriet Holters Hus, Rom 114

Er du interessert i global rettferdighet? Synes du hensyn til mennesker skal prioriteres over hensyn til profitt?
Forskjellen på rik og fattig på globalt nivå er ekstrem. Alle mennesker er like mye verdt og bør ha samme muligheter. Attac arbeider mot de strukturelle årsakene til ulikhet. Vil du være med å jobbe for en mer rettferdig verden?

Kom på Attac Blinderns oppstartsmøte førstkommende fredag. På møtet vil vi informere om organisasjonen vår og hva vi arbeider med, og de som ønsker å være aktive vil få vite mer om hvilke verv som finnes og hva de innebærer. Sees!

Les mer på www.attac.no
En annen verden er mulig!

___________________________________________________

Are you interested in global justice? Do you think people should be valued over profit? The global economic inequality is extreme. All human beings have equal worth and should have the same opportunities. Attac is working against the structural causes of inequality. Do you want to join us working for a better world?

We’re having an open information meeting next friday. At the meeting, we will inform you about our organisation and what we’re doing, and those wishing to become active members of our group will receive information about which positions are available. See you there!

Read more at www.attac.org
Another world is possilble!

Sted:

Blindern, Harriet Holters Hus, Rom 114

Moltke Moes vei 31, Oslo

Tid:

fredag 2. september

12:15 – 13:00

Arrangør(er):